Boegel


Levensbeschrijving

Joseph Hermann Biegel (Limburg a/d Lahn, 6 juli 1837 - Bussum, 17 mei 1922) werd geboren in Duitsland. Hij trok in 1871 naar Amsterdam, waar hij een handelskantoor in bouwmaterialen, "Biegel en Bollentin", opzette.  

In Amsterdam ontmoette hij projectontwikkelaar, P.J. Loman. Toen in 1874 de Oosterspoorlijn tussen Amsterdam en Amersfoort werd aangelegd zagen Loman en Biegel mogelijkheden voor de aanleg van een luxe woonwijk voor forenzen in Bussum. Hiertoe richtten beide heren in 1876 de naamloze vennootschap "Bouwmaatschappij Nieuw Bussum" op.

Statutair gevestigd te Amsterdam was het doel van de vennootschap: "In de gemeente Bussum onroerende goederen aan te kopen, huizen en villa's te bouwen, tuinen aan te leggen  en de percelen te verhuren en te verkopen". Het gedeelte van Bussum waar in de statuten sprake van was zou later de wijk 't Spiegel gaan heten.

De werkzaamheden om het doel te realiseren bestonden voornamelijk uit het aanleggen van nieuwe wegen, bestaande te verbeteren, vijvers uit te graven en heuvels op te hogen, terreinen aan te leggen en huizen te bouwen. 

Zowel Biegel als Loman woonden inmiddels in Bussum. Biegel had een villa voor zichzelf laten bouwen, die hij Nassau noemde. Dit woonhuis was gelegen aan het begin van wat later de "Nassaulaan" zou worden genoemd. 

Hij stichtte ook hotel Nieuw Bussum, gelegen naast het station. Bij dit hotel bevond zich een houten concertzaal. Om de toegang tot 't Spiegel vanaf het station meer toegankelijk te maken diende hij in 1878 een voorstel tot de aanleg van een overweg over het spoor in bij het gemeentebestuuur. 

Kritiek en spotlied

Er was ook kritiek op alle bouwplannen van Biegel, getuige het volgende spotlied:

"Ach waar, waar is dit schoon gebleven,Biegel

Sinds Biegel in een dolle vaart, 

Slechts lanen maakte door veld en dreven,

En in zijn ijver niets meer bespaart. 

Thans zijn het lange, lange lanen, 

't Zijn verrekijkers wat men ziet,

Tot rennen, zeer geschikte banen, 

Maar landelijk schoon, ge vindt het niet!"

Biegel liet zich in 1878 tot Nederlander naturaliseren. Hij overleed in 1922 op 84-jarige leeftijd en werd begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Vitus

Na zijn dood noemde men een waterpartij, de Kom van Biegel, naar hem. Zijn kleinzoon was de kinderboekenschrijver Paul Biegel (1925-2006).