Hilda Bongertman


Vroege jaren

Hilda Bongertman (Den Haag, 3 april 1913-Amsterdam, 18 mei 2004), dochter van Anton Herman Bongertman (1878-1941) en Hillechien Wassing (1877-1945), wilde van jongs af aan piloot worden maar omdat haar ouders de opleiding hiertoe nooit zouden kunnen betalen deed zij de Mulo en volgde hierna een opleiding in huishoudkunde.

Toen zij 19 jaar oud was ging ze een jaar naar Engeland om de taal te leren en behaalde hierna in Nederland haar verpleegstersdiploma.

Zij was vervolgens gedurende enige tijd werkzaam in de verpleging tot zij haar eerdere roeping enigszins kon gaan volgen en als stewardes bij de KLM solliciteerde.

Zij schreef in 1935 het werkje "Schiphol uitstappen", over haar ervaringen bij de vlieVan Houten 3gmaatschappij en was een van de twee overlevenden van de ramp met de "Lijster" in Engeland, waarbij 17 mensen omkwamen,

In 1935 trad Bongertman, evenals haar vader en broer,  toe tot de NSB. In de meidagen van 1940 werden zij en haar vader gearresteerd.

Over deze gebeurtenis schreef ze later een brief aan R. van Genechten, waarin stond dat ze door drie zwaar bewapende Joodse mensen was gearresteerd, de in haar ogen hondse behandeling door de Joodse Burgerwacht en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, die de gedetineerden bewaakte.

Bongertman trouwde in 1939 met de zakenman Johan Erich Heuser, waarvan ze in 1941 echtscheiding aanvroeg.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de oorlog was Bongertman gedurende enige tijd kringleidster van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (NSVO). In deze functie hield resolvezij zich onder meer bezig met het verzorgen, controleren en  verzenden van kerstpakketten en gaf ze lezingen over het nieuwe Europa onder Duitse vlag.

Na haar scheiding werkte Bongertman enige tijd in de sigarenzaak van haar vader op de Stationsstraat 2 in Bussum, totdat deze, na de dood van haar vader in 1941, in 1943 geliquideerd werd. Later, tussen november 1944 en januari 1945 was ze actief als pro-Duits schrijfster voor de WInterswijkse Courant.

Na de oorlog werd Bongertman gedetineerd in Interneringskamp de Roskam in Weesp en in juni 1947 door het Amsterdamse Tribunaal berecht. Het vonnis luidde dat haar bezit (7.000 gulden) verbeurd werd verklaard en dat zij haar actief en passief kiesrecht zou verliezen.

Later woonde en werkte Bongertman in Amsterdam, waar ze in 2004 overleed.


Zie ook