Krijger arts2


 Medische loopbaan

Antonie Jacobus Krijger (Krabbendijke, 6 juli 1889 - Bussum, 11 maart 1976) studeerde geneeskunde en werd op 11 december 1914 benoemd tot arts. Tijdens zijn studie nam hij in Woubrugge drie maanden waar voor een gemobiliseerde huisarts. Na zijn artsbenoeming werkte Krijger als assistent in het Burgerziekenhuis in Amsterdam op de afdelingen chirurgie en gyneacologie, onder leiding van dr. Vermey.

Eind 1915 nam Krijger de huisartsenpraktijk over in Huizen van dr. Van der Linde. Daar bediende hij, samen met een assistent, 8.000 inwoners. In deze tijd was voor iedere operatie toestemming nodig van de burgemeester. Na de Eerste Wereldoorlog was Krijger een van de eerste huisartsen met een auto, een tweedehandse chevrolet. Hij maakte nu de Spaanse Griep en de laatste golf van tuberculose-lijders mee. Huisartsen hadden in deze tijd apotheek aan huis en deden ook thuisbevallingen en tandheelkundige handelingen.

Krijger vertrok in 1922 naar Bussum, waar hij tot 24 november 1956 zijn praktijk zou uitoefenen. Vanaf 1922 was hij bestuurslid van het Rode Kruis, afdeling Bussum. In de jaren dertig werd hij, naast huisarts, ook actief als waarnemend chef van de militair-geneeskundige dienst in Naarden. Na zijn pensionering verhuisde hij naar de 's Gravelandseweg in Hilversum. Bij zijn afscheid op 24 november 1956 waren de (oud)burgemeesters Haspels en De Bordes aanwezig.

Overige werkzaamheden

Krijger was van 1926-1956 werkzaam als colonne-commandant van de plaatselijke afdeling Naarden-Bussum. Hij ontving in 1931 het Kruis van Verdienste in Goud. De medaille werd hem persoonlijk Krijger arts door Prins Hendrik uitgereikt. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde Krijger jonge mannen, die uit de trein bij Naarden-Bussum waren ontsnapt. Zij werden tijdelijk ondergebracht in Hotel de Rozenboom. Na de oorlog ontving Krijger voor zijn werkzaamheden de legpenning van de verzetsorganisatie van artsen "Medisch Contact". Daarop stond gegraveerd: "Alleen een vrij man kan een goed geneesheer zijn."

In de twintig jaar voor zijn pensionering fungeerde Krijger als bedrijfarts voor de chemische fabriek in Naarden. Na zijn pensionering bleef hij actief als controlerend arts in Bussum.

Krijger overleed in maart 1976 en werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum