Roggen Willem


Levensbeschrijving

Willem van Roggen Pzn. (Kethen, 15 augustus 1837 - Bussum, 2 maart 1921) werd in 1861 toegelaten tot de Evangeliebediening in de Nederlands-Hervormde Kerk. Dat gebeurde door het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland. Het jaar daarop werd hij te Gaudriam als predikant bevestigd.

Hij bleef daar echter slechts tot 1864, toen hij een benoeming in Hendrik-Ido-Ambacht verkreeg. Hier bleef hij gedurende langere tijd werkzaam. In 1878 besloot de Kerk hem over te plaatsen naar Hardinxveld. Van Roggen was vanaf 10 februari 1889-1 november 1908 predikant in Sloten. In deze plaats verleende het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland hem een eervol emeritaat.

Van Roggen vestigde zich nu in Bussum, waar hij na een langdurig ziekbed overleed. Hij werd in maart 1921 op de Algemene Begraafplaats begraven.