Loman 300x411


Familie

Petrus Johannes (Piet) Loman (Den Haag, 15 januari 1826 - Bussum, 12 december 1888) was een van oorsprong Amsterdamse bankier, projectontwikkelaar en grondeigenaar.

Hij was de zoon van Jan Christiaan Loman (1789-1867) en Catharina Maria Stoop (1790-1869) en gehuwd (1857) met Emilie Eleonora Louise Lentz. Het echtpaar kreeg twee dochters.  

Van akkerbouw tot villawijk

Toen in 1874 de Oosterspoorlijn van Amersfoort naar Amsterdam werd aangelegd zag Loman mogelijkheden tot villa-bouw. Hij kocht hiertoe de grond van keuterboeren in Bussum op. Dat was op de plaats  (ten westen van de spoorlijn) Loman grafsteen waar  later de villawijk 't Spiegel zou verschijnen.

De huizen waren bedoeld voor rijke stedelingen uit Amsterdam. Het gebied was aantrekkelijk vanwege de hoge, dus droge, zandgronden, de landelijke uitstraling en de lage grondprijzen en belastingen. 

Samen met een andere projectontwikkelaar, J.H. Biegel (1837-1922),  naar wie de Kom van Biegel vernoemd is, richtte Loman, bij besluit van 3 april 1876, de naamloze vennootschap Bouwmaatschappij Nieuw Bussum op. Lommetje

Deze vennootschap had als taak het opkopen van onroerende goederen te Bussum. Het doel was deze te bebouwen met villa's, tuinen aan te leggen en de percelen vervolgens te verhuren of verkopen.

Loman werd commissaris van deze Bouwmaatschappij. De Vennootschap financierde ook de aanleg van wegen. groen en waterpartijen in 't Spiegel. 

Op 7 april 1880 hield Loman in Bussum een bijeenkomst, waarbij aannemers onderling konden inschrijven voor de bouw van drie villa's in Bussum. In 1882 werd hij benoemd tot commissaris van de Raad van Toezicht van de "Amsterdamse Hypotheekbank".

Hij betrok in deze tijd met zijn gezin de later afgebroken "Villa Petersburg". Nadat Biegel de "Vereniging tot Verfraaiing der Gemeente Bussum" had opgericht nam Loman plaats in het bestuur. De vereniging werd uiteindelijk in 1886 opgeheven. 

Loman was in april 1888 betrokken bij en commissaris van de firma "Bouwterrein Maatschappij Nieuwer Amstel". Deze maatschappij had als doelstelling: "Het verkrijgen van gronden te Nieuwer-Amstel door aankoop of inbreng, de inrichting daarvan tot bouwterrein, de stichting van huizen en villa's en de verhuring of verkoop van die goederen.

Loman's bijdrage tot deze maatschappij bestond uit de inbreng van percelen weiland, die gelegen waren aan de Amsteldijk, nabij het Tolhek.

Aanleg en exploitatie van tramlijnen

In 1883 was Loman betrokken bij de oprichting van de "Stoomtramweg-Maatschappij Bussum-Huizen" (opgericht op 16 februari 1883), waar hij lid van de Raad van Bestuur was. Het doel van de maatschappij was de aanleg van stoomtramwegen  in het Gooiland en de exploitatie daarvan.

Een van de tramlijnen liep van station Bussum via Naarden naar Huizen en was acht kilometer lang. De exploitatie van deze lijn werd gedaan door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. 

Datzelfde jaar bedacht Loman het plan om een paardentramlijn aan te leggen tussen het station in Bussum en 's-Graveland. 

Hij overleed op 62-jarige leeftijd in december 1888 en werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum