P1240182


De handout kunt u hier downloaden


Inleiding

Op zaterdag 10 juni 2017 vond in het Bilderdijkplantsoen in Bussum, nabij de veteranenboom, de veteranendag van de gemeente Gooise Meren en Weesp voor de tiende en allerlaatste keer plaats. Volgend jaar wordt deze dag, een samenwerking van de gemeentes Huizen, Hilversum, Weesp, Wijdemeren en Gooise Meren, op een andere en betere lokatie gevierd.

Dit nu lijkt ons een zeer goed idee. Vooral ook omdat dit in samenwerking met de Gemeente Hilversum is, waar burgemeester Pieter Broertjes, zoon van Indie-veteraan, later brigade-generaal, Frits Broertjes, de scepter zwaait.

Elementen uit de toespraak van burgemeester Han ter Heegde

Hoewel met name de oudere veteranen, mannen die in de Oost, Korea en Nieuw-Guinea gestreden hebben, veteranendagen bijwonen streven gemeenten ernaar ook de jongere soldaten, die aan de diverse vredesmissies hebbben deelgenomen, te bewegen aanwezig te zijn bij deze belangrijke evenementen. P1240141

Wanneer de regering besluit tot de uitzending van militairen ten behoeve van een bepaalde missie dan worden de risico's uitgebreid besproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na de missie kunnen de opgedane ervaringen en indrukken bij sommige soldaten leiden tot een post-traumatisch stress syndroom (ptss).

Daarom is het belangrijk dat de deelnemers aan een missie over hun gevoelens tijdens en na de uitzending kunnen spreken. Al met al is, volgens burgemeester Ter Heegde, de begeleiding van veteranen, zeker sinds de uitzendingen naar de Oost en Korea, al veel beter geworden.P1240186

Het Ministerie van Defensie heeft bijvoorbeeld een telefoonlijn geopend die 24 uur per dag bereikbaar is en waar men door ter zake deskundigen geholpen kan worden.

Inmiddels werkt het Ministerie van Defensie er hard aan om de risico's, die de militair in het uitzendgebied loopt, te beperken, maar uitsluiten is natuurlijk onmogelijk.

Ten einde met de gevolgen van een uitzending zo goed mogelijk om te kunnen gaan is het wenselijk dat voormalige strijdmakkers met elkaar in contact komen en blijven. In zijn vorige gemeente, Heerhugowaard, leerde Ter Heegde Srebrenica-veteraan Maurice Bettink kennen, die aldaar een veteranenhuis oprichtte.

Elementen uit de toespraak van Maurice Bettink

Maurice Bettink werd uitgezonden naar BosniĆ«, waar hij in de functie van medewerker radioverkeer dagelijks op patrouille ging. Hij raadt veteranen aan het boek "Van het westelijk front geen nieuws", geschreven door Erich Maria Remarque, te lezen. In dit werk wordt de strijd en de zinloosheid van de oorlog tijdens de Eerste Wereldoorlog behandeld. P1240173

In "Van het westelijk front geen nieuws" benadrukt de schrijver vooral de angst bij de soldaten, de smerigheid van de strijd, de uitzichtloosheid en de incapabiliteit van de leiders, waarvoor een mensenleven geen waarde heeft.

De veteraan ontmoet, wanneer hij teruggekeerd is, slechts onbegrip en vereenzaamt omdat niemand kan of soms wil begrijpen wat de man of vrouw heeft doorgemaakt.

Uiteindelijk ontstaat er een verlangen terug te keren naar het strijdtoneel, waar wel kameraadschap en begrip te vinden zijn en men elkaar ook zonder woorden verstaat.

Een oorlog houdt niet op als de strijd gestreden is maar gaat door in de hoofden van de mensen die erin vochten. Vandaar dat een veteranenhuis ook zo belangrijk is en Bettink deze in Heerhugowaard heeft opgericht.