Zanderij 10


Beschrijving

De Zanderij Crailoo, tegenwoordig in handen van Natuurmonumenten, is gelegen tussen Bussum en Hilversum, aan deOosterspoorlijn.

Jonkheer mr. Hendrik Six, bewoner van Buitenplaats Hilverbeek en indertijd eigenaar van de gronden, stond toe dat het land vanaf 1843 werd afgegraven (en aldus een zanderij werd). Zanderij 5

Vanaf de periode rond 1870 was de gewonnen aarde deels bedoeld voor de aanleg van de Oosterspoorlijn. In de periode die volgde werd nog diverse malen aarde verwijderd.

Deels was die bestemd voor Amsterdam, waar van het zand tot ver in de jaren dertig stevige spoordijken werden opgeworpen. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de twintigste eeuw stonden op de plek van de tegenwoordige zanderij twee boederijen en was het land in gebruik als weiland voor de koeien.

Eind jaren negentig kocht Natuurmonumenten de gronden en veranderde de cultuur terug in natuur.

Alleen het westelijke gedeelte is toegankelijk, onder meer via een vlonderpad, dat gemarkeerd is met zwerfkeien uit het glaciaal (ijstijd), die tijdens de zandwinning tevoorschijn waren gekomen.

De zanderij ten oosten van de Oosterspoorlijn is deels in gebruik als golfterrein.


Natuurbrug 

 

 

Zanderij