parkje 7


Beschrijving

Het vijverpark in Bussum-Zuid werd in 1941 aangelegd op de fundamenten van een militair fort, behorende bij Fort Werk IV, een onderdeel van het "Offensief van Naarden".

De grond die werd afgegraven gebruikte men later voor het dempen van de Bussumse Haven.

Het vijverpark stond in de jaren zestig niet best bekend omdat er drie kinderen verdronken.

In augustus 1965 raakte de zesjarige Petertje Bouwmans, na twee eerdere verdrinkingen,  als derde kind te water. Nadat hij uit de vijver was gehaald werd gedurende een uur reanimatie toegepast maar die mocht niet meer baten.

Volgend op de dood van Bouwmans en het eerdere overlijden van de twee andere kinderen werden drie kruizen bij de vijver geplaatst, waarbij de vaparkje 3der van Petertje Bouwmans de wacht hield, en een bord waarop de woorden "Is dit genoeg?" 

De kruizen en het bord vormden een aanklacht tegen de Gemeente Bussum, omdat al veel eerder aan de Gemeente om preventieve maatregelen was gevraagd.

De politie kreeg opdracht de kruizen te verwijderen en de vader om naar huis te gaan. Toen hij dit weigerde zei een agent tegen hem: "Dan nemen we je mee en word je ingesloten. En dan kan je de begrafenis van je kind ook niet bijwonen."

Uiteindelijk werden de drie kruizen en het bord met veel vertoon  door de politie verwijderd.  

Toenmalig burgemeester J.C. Haspels, vader van de bekende gyneacoloog Ary Haspels,  die kort hierop aan een beroerte zou overlijden,  verklaarde later dat het hekwerk al wel was besteld maar nog niet geleverd.

Aldus plaatste men nu eindelijk een hek. Bij wijze van spreken: toen drie kalveren verdronken waren dempte de Gemeente Bussum de put.