10155533 515987751889476 7869675002790008321 n


Zie ook de onthulling van het beeldje van een engeltje op het graf van Dikkie Vos (5 jaar) door burgemeester Han ter Heegde op 27 mei 2018.  Werd Dikkie Vos vermoord?


Geschiedenis

Bij Koninklijk Besluit van 18 mei 1825 werd het verboden overledenen binnen de bebouwde kom of in kerken te begraven.

De Provinciale Staten van Noord-Holland gaven in 1827 de Gemeente Naarden de opdracht een kerkhof buiten de stad aan te leggen.

Nu kocht men voor 560 gulden een bosperceel groot 1.5 hectare.

Aangezien de begraafplaats buiten de schootsvelden van Naarden moest liggen werd de dodenakker op het grondgebied van Bussum aangelegd op de Amersfoortse Straatweg.

In 1830 begon men met de aanleg van een toegangshek, bestaande uit twee bakstenen pijlers met een natuurstenen bekroning.

Vervolgens bouwde men het zogenaamde baarhuisje, dat later vervangen werd door een ander exemplaar. De begraafplaats, in de vorm van een Latijnse kruis, werd verdeeld in twee grafvelden, een voor de Hervormde GemToegangpoort oude begraagplaats naardeneenschap en een voor mensen uit de Katholieke Kerk.

De noordwesthoek van de dodenakker was gereserveerd voor Joodse ingezetenen en kreeg een eigen toegangspoort. Tot 1873, toen Bussum een eigen begraafplaats kreeg, vonden ook Bussummers op de Oude Begraafplaats in Naarden hun laatste rustplaats.

Overige informatie

Op de begraafplaats zijn grafmonumenten te vinden uit diverse stijlperioden. De neogotische grafkapel, boven de grafkelder van de familie Dudok van Heel dateert uit 1865. Een andere neoclassisistisch grafmonument is dat van de familie De Roeper. 

Op de begraafplaats kunt u tal van funerairesymbolen ontwaren zoals omgekeerde toortsen met dovende vlammen, zandlopers, vlinders, palmen, olijftakken, rozen en lelies. 

Vijf gedenktekens  hebben de status van Rijksmonument, alsmede ook een paar grafhekken. 

Bekende namen

Op de begraafplaats staan veel linden en larixen. Het Joodse gedeelte is van de rest afgescheiden door een meidoornhaag. Op de dodenakker liggen de stoffelijke resten van een grote verscheidenheid aan Bussumse en Naardense inwoners.  Onder hen maar niet uitsluitend:

 • Journalist en eigenaar Algemeen Handelsblad Charles Boissevain (1844-1931)
 • Gideon Mari den Tex (1870-1916) en echtgenote Anna Marta den Tex Boissevain (1872-1924)
 • Liedjesschrijver Hens Clinge Doorenbos en zijn zoon, sergeant-vlieger Jan Jaap Clinge Doorenbos (1916-1939)
 • Burgemeester van Muiden en Naarden G.C. Fabius (1815-1887)
 • Willem Frederik Lodewijk (Willem) Gericke (1859-1912). Jurist en commissaris van de Spijkerfabriek (eerste auto's)
 • Burgemeester van Naarden B.J.R. van Hasselt (1806-1864)
 • Jhr. Frans Cornelis van Heurn (1888-1974). Ingenieur, met name in Nederlands-IndiĆ«. Schrijver van veel artikelenDe Roeper monument
 • Burgemeester van Naarden P. Hoytema van Konijnenburg (1869-1921)
 • Theodoor Emile ter Kuile (1875-1941), keel-, neus- en oorarts
 • Grafmonument van De Roeper
 • J.P. van Rossum, grootgrondbezitter, die bepalend was voor voor het landschap tussen Naarden en Huizen
 • Luitenant-ter-zee Willem Ary Antony Schimmel (1900-1937)
 • Oprichter van de Nederlandse Bach-vereniging Johan Schoonderbeeck
 • Kapitein-luitenant-ter-zee Felix Johann Siegenthaler (1894-1971)
 • Oorlogsgraf T. van der Veer (1890-1945)
 • Floris Vos, erfgooier en bedrijfsleider van Oud Bussem
 • Burgemeester van Naarden W.P. van Wettum (1867-1936)
 • Liedjesschrijver Dirk Witte
 • J. van Woensel Kooy, eigenaar van landgoed en modelboerderij Oud Bussem 

Ten slotte

Omdat veel grafmonumenten er slecht aan toe zijn werd in 2000 de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden opgericht. De Stichting zet zich, in samenwerking met de gemeente Gooise Meren en met de hulp van donateurs en vrjwilligers in verder verval tegen te gaan en er zorg voor te dragen dat de begraafplaats behouden blijft. 

Voor dit doel is van groot belang dat de Stichting meer informatie krijgt over de graven en de bijgezette personen. Rechthebbenden worden dan ook met klem verzocht contact op te nemen met de stichting. 

 

 

Zie ook