Wilhelminafontein 3


Beschrijving

De Wilhelminafontein in Bussum werd op 2 september 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina onthuld op De Brink, een pleintje dat indertijd werd begrensd door de Brinklaan, de Kerkstraat en de St. Vitusstraat.

De fontein was indertijd een geschenk van de Bussumse burgerij aan de nieuwe Koningin.

De intentie van de feestcommissie, die onder leiding stond van dr. Helmig van de Vegt, was om bij die gelegenheid niet enkel feest te vieren maar daarnaast iets tot stand te brengen dat "het Wilhelminafontein 5nageslacht tot bewijs zou dienen hoezeer Bussum indertijd verheugd was over de troonsbestijging van H. M. Koningin Wilhelmina."

De fontein is inderdaad een stuk imposanter dan de schriele boom, die 115 jaar later zou worden geplant ter gelegenheid van de kroning van de achterkleinzoon van Koningin Wilhelmina, Koning Willem Alexander.

In 1923 werd de fontein verplaatst naar de noordzijde van het Wilhelminaplantsoen, en ter hoogte van de Wilhelminakerk weer opgebouwd.

Uiteindelijk vond in 1953 de algehele verwijdering der fontein, in verband met de uitbreiding van de markt, plaats en werd zij op de Gemeentewerf tijdelijk opgeslagen. Begin jaren tachtig restaureerde men de fontein en zette haar toen, in 1988, op de tegenwoordige plek neer.