Vesting 204


Beschrijving

Bastion Oud Molen is een van de zes bastions van de vesting Naarden en is gelegen aan de noordwestkant, tussen Bastion Nieuw Molen en Bastion Katten. Hier zijn de volgende bouwwerken te vinden:

(1) Het arsenaal uit 1688, (2) het brandspuithuis, gebouw S,  uit 1879, (3) de wachterswoning, gebouw X, (4), het wachtgebouw en timmermanswerkplaats van na WOII, (5) het militaire kledingmagazijn met wapenkamers uit 1868-1872, (6) de garnizoensbroodbakkerij -en slagerij uit 1878, gebouw N, (7) de kazerne met hospitaal uit 1878, gebouw L.

Verder:  (8)  de ijskelders en kruitmagazijn uit 1877 (gebouw M), (9) de doorgang met kanonkelders uit 1679-1685, gebouw I, (10) de woningen voor gehuwde militairen, gebouw C, (11) de autowerkplaats, gebouw D, (12) de genieloods (gebouw E), (13) de poterne naar de punt van het bastion uit 1679-1685, gebouw C, (14) de sluis, gedeeltelijk onder de brug uit het begin van de zeventiende eeuw door en (15) de keermuur uit 1877.

Vanuit bastion Oud Molen loopt de Westbeer, uit 1676,  naar de Westdijk en vormt een onderdeel van de zeewaterkering.


f t