P1310902


 Beschrijving

De Godelindeboom of ook wel "grote boom" genoemd, is een linde (Tilia europaea) die vlak bij het oude stadskantoor staat. De boom werd geplant in 1750 en genoemd naar Godelinde. Zij bekleedde de functie van abdes van de abdij van Elten. Naerdincklant (Naarden en omgeving) was in de dertiende eeuw eigendom van deze abdij. Pas in 1280 droeg zij dit gebied over aan Graaf Floris V. 

Oorspronkelijk was de locatie, waar de boom eeuwenlang weer en wind doorstond, niet gunstig. Deze plek beschouwde men namelijk gedurende enige tijd, begin twintigste eeuw, als een achterbuurt. Nabij de boom was het logement van Jan Dekker, bijnaam "luis aan de ketting"

De lindeboom staat over het algemeen bekend als symbool voor het eeuwige leven en vruchtbaarheid en wordt dan ook vaak aangeplant als herdenkingsboom. Bij welke gelegenheid deze boom in de grond is geplaatst is onbekend. 

Anno 2018 heeft de boom een diameter van anderhalve meter en is van binnen hol door een verrottingsproces, dat gelukkig gestopt lijkt te zijn. De takken zijn, om te voorkomen dat zij afbreken, gespalkt met vrijwel onzichtbare kabels. 


 

f t