Asbest voorzijde nummer 34


Zie ook: Voor- en nasleep van de brand aan het J.P. Thijssepark op 31 maart 2017


Inleiding

Op 31 maart 2017 woedde een brand in een wooneenheid van een flatgebouw, eigendom van de Woningstichting Naarden, aan het Thijssepark in Naarden. De flat brandde geheel uit en het vuur sloeg over naar een belendende wooneenheid. Rapportage

In het flatgebouw in kwestie, gebouwd in de jaren zeventig, is veel asbest verwerkt, zowel aan de buitenkant als in de flats. Dat was heel gebruikelijk in die tijd. 

Toch wist men dit niet bij de Woningstichting Naarden of werd het in ieder geval niet doorgegeven aan de Stichting Salvage (onafhankelijke stichting, in 1986 opgericht door de gezamelijke brandverzekeraars). 

Zie daarvoor het rapport (klik op het plaatje om te lezen).  Asbest komt in twee vormen voor: hechtgebonden en losgebonden. asbest in mijn woning 2

Bij hechtgebonden asbest (dus als een asbestplaat niet aangetast is) komen er geen vezels (die schadelijk zijn voor de gezondheid) vrij en is er niets aan de hand.

Na een brand zijn de asbestvezels losgebonden. In dat geval zitten de asbestvezels niet langer meer aan het materiaal vast en komen de vezels vrij. De asbestvezels kunnen vervolgens ingeademd worden, de longen bereiken en op termijn kanker en longziekten veroorzaken. 

Daarom wordt bijvoorbeeld na een brand, waar asbestvezels zijn vrijgekomen, normaliter de woning verzegeld. 

Hoe ging Woningstichting Naarden om met de asbestverwijdering in het Thijssepark?

Vlak na de brand, op 31 maart 2017, mochten de bewoners en andere mensen gewoon in- en uitlopen op nummer 34 (waar de meeste asbestvezels waren vrijgekomen) en 36 (waar minder maar toch ook asbestvezels in de lucht hingen). 

De reden is onduidelijk. Woningstichting Naarden had moeten weten dat er asbest in de flat was verwerkt. 

Het werd zelfs toegestaan in flat nummer 36 vlak na de brand te wonen (wij gaan hier verder niet in op de reden van dit verblijf). Achterzijde nummer 34 vlak voor de asbestbestrijding Uiteindelijk werd besloten om flat nummer 36, die het minst door de brand was aangetast, voor herbewoning geschikt te maken.

Na een aantal weken bleek het de aannemer dat er asbestvezels waren vrijgekomen. Het werk werd direct neergelegd.  asbest achterzijde nummer 34 

Voordat men na een aantal maanden begon met de asbestverwijdering van flat nummer 34, die geheel uitgebrand was en waar dus de meeste asbestvezels waren vrijgekomen, verzegelde men de wooneenheid en plaatste er een waarschuwingsbordje.  

Aan de achterkant was echter een geheel ander beeld te zien. Men had de achterzijde met tri- of multiplex platen dichtgezet. Daar kwam echter de wind onder, waardoor deze kant geheel open stond en de asbestvezels vrij door de wind verspreid konden worden. asbest voorzijde nummer 34 2

Woningstichting Naarden ondernam niet direct actie. Het beeld, dat u op de foto kunt zien, is dagenlang werkelijkheid geweest. 

Bewoners maakten zich grote zorgen om hun gezondheid. Uiteindelijk ondernam Woningstichting Naarden actie en werden de platen solide vastgezet. Na nog een korte periode begon eindelijk de asbestsanering een aanvang te nemen. 

Naschrift

Er zijn grote vraagtekens te zetten bij de werkwijze inzake asbest van de Woningstichting Naarden. Weliswaar worden de risico's van asbest, daar waar het de hechtgebonden variant betreft, veelal zeer overdreven voorgesteld, maar dat was hier niet het geval.

Hier werden de asbestregels, die door de overheid niet voor niets zijn opgesteld, met voeten getreden. Overtredingen zijn  de volgende:

  • De Stichting Salvage is door Woningstichting Naarden niet ge├»nformeerd over de aanwezigheid van asbest in flat nummer 36, anders zou zij dat in haar rapport hebben vermeld;
  • Het blijft raadselachtig waarom Woningstichting Naarden het de bewoner van nummer 36 toestond een aantal dagen en nachten vlak na de brand in een flat, waar asbestvezels waren vrijgekomen, te verblijven;
  • Het is niet te begrijpen dat - in strijd met alle regels en wettelijke voorschriften - de Woningstichting Naarden een aannemersbedrijf werkzaamheden liet verrichten in een flat waar asbestvezels waren vrijgekomen;
  • De door asbestvezels vergeven flat nummer 34 werd, om het mild uit te drukken, zeer slecht afgedekt en het duurde veel te lang voordat Woningstichting Naarden, en dan pas op verzoek van bewoners, actie ondernam. Er was dus geen toezicht op de flat door de Woningstichting.