P1290925


Inleiding

In het kader van de jaarlijkse week van de begraafplaats, "Tussen Kunst en Kist" vond op zondagmiddag vanaf 14.00 uur de onthulling van een gerestaureerd grafengeltje plaats. P1290886 Dat gebeurde door burgemeester Han ter Heegde op de Oude Begraafplaats aan de Amersfoortse Straatweg in Naarden

Andere prominenten die aanwezig waren: de voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats Naarden, Hans W. AndrĂ© de la Porte,  en de 92-jarige Ank Kooijman wier familieleden op de begraafplaats ter ruste zijn gelegd, en oprichtster en bestuurslid van eerder genoemde stichting.  

Het engeltje, behorende bij een kindergrafje, is in de loop der jaren aan veel vandalisme onderhevig geweest en dit was niet de eerste, maar hopelijk wel de laatste, keer dat het beeldje na bruut geweld hersteld moest worden. 

In het graf, waarop het engeltje geplaatst is, werd Dirk (Dikkie) Vos, geboren op 12 maart 1910 en overleden op 28 september 1915, begraven. Op de zuil staat de inscriptie "God is Liefde".  

De verdwijning van Dirk Vos

Dirk Vos, zoon van D. Vos en J.M. Cats, werd sinds 28 september 1915 in Naarden vermist. Overal werd gedregd en gezocht maar nergens kon een spoor van de knaap, zoon van een te Naarden gelegerde sergeant, gevonden worden. 2008 2

Men vermoedde een misdrijf en het signalement van de jongen werd in de kranten vermeld. Intussen vroeg de burgemeester van Naarden aan iedereen die  inlichtingen, hoe weinig ook,  kon geven direct contact met hem op te nemen. 

Het signalement van Dirk Vos luidde: lang en tenger, bleke gelaatskleur, blauwe ogen, enigszins loens, en zeer moeilijk sprekend. 

Dirk Vos droeg op de dag van zijn verdwijning een grijs jasje, groen jagershoedje met twee veertjes, een lichtblauwe boezelaar, crèmekleurige blouse, blauw tricot broekje, zwarte kousen, hoge zwarte rijschoenen en wit ondergoed, gemerkt V.

Er gingen weken voorbij zonder een spoor van Dikkie Vos.

Dikkie Vos en zijn overlijden

Toen kwekersknecht Hartong de elfde oktober 1915 om 10 uur 's ochtends in een sloot voor de boomkwekerij van de heer Eerdmans te Naarden aan het baggeren was kwam plotseling het lijkje van een kind bovendrijven.  kerkhof

De arbeider waarschuwde direct de politie, die het stoffelijke overschotje naar Naarden overbracht om verder te onderzoeken. 

Of Dikkie Vos in de sloot gevallen is en verdronken of dat hem iets anders is overkomen werd nooit helemaal duidelijk.

Justitie gaf in ieder geval toestemming het lijkje van Dikkie Vos te begraven. Zijn overlijden werd door de familie bevestigd in de Gooi- en Eemlander van 15 oktober 1915. 

De tekst "God is liefde"

Op veel kindergraven uit deze tijd werd de inscriptie aangebracht: "Zalig is het kinderlot, jong gestorven, vroeg bij God".  "God is liefde" behoeft er niet speciaal op te wijzen dat de familie Vos katholiek was.

Het engeltje op zijn graf is gemakkelijk te verklaren: kinderen die stierven werden engeltjes omdat ze nog niet de "slechtheden" van volwassen mensen hadden (kunnen) begaan. 

De geschiedenis van het engeltje

Het engeltje op het graf van Dikkie Vos is meerdere malen doelwit geweest van vandalen. 2018 In 2010 werd het hoofd van het beeldje afgeslagen, maar was het mogelijk het beeldje weer in volle luister te herstellen. 

In 2015 trok het grafmonumentje opnieuw kwaadwillenden aan maar nu werd het, om zo uit te drukken, met de grond gelijk gemaakt.

Restauratie was onmogelijk en raad duur.  Uiteindelijk werd een kunstenaar bereid gevonden het beeldje in ere te herstellen. Wij hopen dat het nu met rust wordt gelaten maar vrezen......


 Moment van de onthulling van de gerestaureerde engel.  Kunt u de film niet openen, klik hier voor een YouTube-versie. 


Fotoalbum van de kleine expositie en de onthulling van het gerestaureerde beeldje.