P1290308


Inleiding

Een eendenkooi werkte als volgt: een zogenaamde kooiker lokte, door middel van het strooien van voer en met de hulp van lokeenden, wilde eenden de kooi binnen. Met de hulp van een kooikerhondje (die nauwelijks de kenmerkende hondengeur afgeeft) werden de vogels de fuik steeds verder ingedreven.

Als er maximaal vijftig eendjes gevangen waren doodde de kooiker hen en werd het vlees aan de poelier verkocht. De familie Maurits heeft dit ambacht nog tot 1980 in en om deze eendenkooi uitgeoefend. 

Klik op het plaatje of deze link voor het fotoalbum van de eendenkooi in het Naardermeer.