Volkstuinen 2


Samenvatting

Het volkstuinencomplex aan de Keverdijk in Naarden ontstond in 1925 en is ongeveer 4 hectare groot. 

Tot 1973 waren de Volkstuinen in beheer bij de Erfgooijersvereniging Stad en Lande van Gooijland. Vanaf dit jaar nam de Gemeente Naarden deze taak echter op zich, tot in 1997 de Volkstuinders Vereniging Naarden werd opgericht. Het doel van deze Vereniging is:  "het beheer van het tuinencomplex aan de Keverdijk in Naarden.

Middels een beheerovereenkomst droeg de Gemeente Naarden, met ingang van 1 januari 1999, het beheer en de verhuur van de volkstuinen over aan de Vereniging De Volkstuinders Vereniging. Naarden heeft een eigen website.