P1310990


IN BEWERKING


Oprichting

Het Willem de Zwijgercollege ligt tegenwoordig aan de  Nieuwe 's Gravenlandseweg 38 (zelfde locatie als in 1925 maar het nummer is veranderd) in Bussum, vlakbij de Kom van Biegel en naast de Spieghelkerk. (die overigens pas in 1925 in gebruik werd genomen op initiatief van Maria van Woensel Kooy) De school heeft echter niet altijd zo geheten (pas na de sloop van de villa en de opening van de nieuwe hoogbouw  in de jaren vijftig). Daarvoor stond het bekend als het Christelijk Lyceum. 

Dit Lyceum wordt, in de geschiedschrijving, vaak verward met de Luitgardeschool, ook aan de Nieuwe 's Gravelandseweg gelegen, maar dan op nummer 11 (nieuwe benummering), een christelijke HBS, die in 1920 werd omgezet in een meisjes-lyceum.  

Verbouwing in de jaren twintig

Het Lyceum werd in 1920 opgericht. Curatoren in deze tijd waren professor dr. H.Th. Obbink, mr. H. Th. s'Jacob, voormalig burgemeester van Bussum, , Mr. H. Westerman, jhr. M.C.T. van Lennep, B. van Delden en mevrouw G. Schoonderbeek-Vreedenberg. 

In de eerste jaren werden hier alleen meisjes opgeleid. In later jaren, toen de school ook voor jongens werd opengesteld bleek de villa na een aantal jaren echter te klein voor de groeiende aantallen leerlingen. In eerste instantie werd in de tuin een hulpgebouwtje neergezet, waarin aan drie klassen les kon worden gegeven. 

Deze oplossing voldeed echter niet, vandaar dat in 1923 architect Kruisweg werd aangetrokken om de villa drastisch te verbouwen.

Hij diende met bescheiden middelen een harmonisch geheel te bewerkstelligen. Dat was moeilijk omdat de oude villa door gebrek aan fondsen diende te blijven staan en er dus geen sprake was van algehele nieuwbouw maar vernieuwing en aanbouw.  De aannemer van de verbouwing was de heer A. Gall. 

In juli 1925 werd het hernieuwde gebouw van het Christelijke Lyceum aan de Nieuwe 's Gravelandseweg formeel geopend. De plechtigheid vond plaats in het naast het Lyceum gelegen kerkgebouw der Evangelisatie (tegenwoordig Spieghelkerk).  

Een koor van leerlingen begeleidde het orgel bij het spelen van "Nun danket alle Gott". Vervolgens gaf de voorzitter van het bestuur, de heer J.P. Dudok van Heel, een toespraak vanaf de kansel.  Tot rector werd dr. J. Spijkerboer benoemd. Latere rectoren waren onder meer dr. L. Yntema en dr. W.E. Engelkens. De naam van een bekende curator annex president-curator is die van jonkheer M.C.T.  van Lennep, achterkleinzoon van de bekende schrijver Jacob van Lennep.

Het Lyceum kende sowieso beroemde namen: zo was de kunstschilder dr. Michiel Noordewier van 1920 tot 1933 op het Lyceum werkzaam als leraar in de klassieke talen. 

Overigens waren niet alle inwoners van Bussum van zins hun kinderen naar het Christelijke Lyceum te sturen. In juli 1926 deden Burgemeester en Wethouders een voorstel bij de Raad om aan de Kroon ontheffing te verzoeken van de verplichting een openbaar gymnasium op te richten daar in Bussum al een Christelijk Lyceum bestond. Veel ouders waren het daar niet mee eens omdat zij openbare en geen op Christelijke leest geschoeide lessen voor hun nazaten wensten. 

Latere jaren

In de jaren vijftig werd de oude villa gesloopt omdat zij plaats moest maken voor nieuw-en hoogbouw. Tijdens de openingsceremonie kreeg het Lyceum de nieuwe naam Willem de Zwijger Lyceum. 

De opening geschiedde door de voorzitter van de vereniging School voor voorbereidend en hoger en middelbaar en maatschappelijk onderwijs. dr. H. Verhagen. 

Het nieuwe gebouw kon 600 leerlingen huisvesten en was in vier verdiepingen opgetrokken. In het Lyceum waren enkele moderne kunstwerken, verkregen middels een bijdrage van het rijk, opgehangen.