013


Vroege periode

Tot de jaren twintig lag aan het einde van de Oud Bussummerweg een twee hectaren groot,  laaggelegen, weilandje, dat onder meer als voetbalveld gebruikt werd door de Vereniging Allen Weerbaar.

Op 5 november 1920 kreeg de directeur van gemeentewerken Gerber van burgemeester Hugo de Bordes het verzoek een plan te maken voor een aan te leggen plantsoen rond de voormalige zanderijsloot.

Het Willem Bilderdijkplantsoen (ook wel het Nieuwe Plantsoen of Brediusplantsoen genoemd) werd uiteindeNilderdijkplakrlijk in 1927 door tuin- en landschapsarchitect D.F. Tersteeg, in samenspraak met architect K.P.C. de Bazel, ontworpen. Het park kreeg  op 14 juli 1927, nadat er 16.000 gulden aan de inrichting besteed was, een plechtige opening. In deze tijd lag de hoofdingang aan de Willem Bilderdijklaan en niet aan de Brediusweg, zoals tegenwoordig.

Burgemeester Hugo de Bordes maakte nu bekend dat het plantsoen voor al het publiek open zou worden gesteld maar dat de paden niet met rijwielen betreden mochten worden en honden aan de lijn moesten.

Voor-oorlogse tijd

In 1927 was een hoge boogbrug gerealiseerd, die moeilijk toegankelijk was voor moeders met kinderwagens en bejaarde mensen. Ondanks veel gesteggel tussen burgemeester en wethouders en de dienst gemeentewerken bleef hij toch gehandhaafd totHoge brug de brug uiteindelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelde, doordat de Duitsers haar afbraken.

Indertijd werkten er bij de Plantsoenendienst in Bussum dertien vaste arbeiders en in de zomer een veertigtal losse arbeidskrachten. Het Bilderdijkplantsoen kende ook een vaste verzorger, ged309 001urende lange tijd was dit de heer K. Stuve, die later hoofd van de Plantsoenendienst zou worden.

Tijdens de winter, wanneer er ijs op de vijver lag, zorgde het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf ervoor dat de ijsbaan op het Bilderdijkplantsoen verlicht werd.  In het water zette men gekortwiekte knobbelzwanen uit  en er zwonnen veel eenden en andere watervogels. Eind jaren dertig werden veertig van deze eenden in het Bilderdijkplantsoen vergiftigd. Enige maanden later betrapte de politie twee voor andere zaken eerder veroordeelde boeven die eenden aan het schieten waren in het park.

Het water trok echter ook 015andere ongenode gasten aan, zoals ratten, die men tijdens de rattenplaag van 1936 gewoon tussen de eenden door kon zien wandelen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het Bilderdijkplantsoen in verval maar na de oorlog beijverde het hoofd van de plantsoendienst, K. Stuve, zich voor herstel van het park in voor-oorlogse staat.

Pas in 1954 werd de verbinding tussen beide walkanten, die verbroken was doordat de boogbrug verdwenen was,  weer hersteld met een goed begaanbare vlakke brug die nog immer in gebruik is. De vijver met fontein in in het oostelijk gedeelte werd, als gevolg van de voortdurende vernieling ervan, in deze tijd gedempt.

Bomen en planten

Het Bilderdijkplantsoen stond bekend om haar exotische planten. De twee grote open gazons waren bedoeld om bezoekers in staat te stellen zoveel mogelijk frisse lucht en zon tot zich te nemen. In de bosrand werd gestreefd naar grote groepen bome037n en heesters, waardoor een harmonisch geheel ontstond. 

Evergreens waren aangeplant om het plantsoen in de winter groen te houden en steunpunten te geven. Doordat de plantsoenendienst veel aandacht schonk aan de borders bij de grasvelden was er veel toeloop van plantenliefhebbers, die kwamen kijken naar voor hen nieuwe soorten.

Op de Vondellaan, grenzend aan het Bilderdijkplantsoen, was gedurende lange tijd de indertijd beroemde kwekerij van Rob Herwig gevestigd. 

Planten die ooit in het Bilderdijkplantsoen stonden of nog staan zijn:

 • Aesculus parviflora
 • Aster horizontalis
 • Cercidiphyllum japonicum, waaronder de "Veteranenboom"
 • Cercis siliquastrum (Judasboom)
 • Cornus kousa
 • Corylopsis spicata
 • Gunnera tinctoria (reuzenrabarber)
 • Lentago diverse soorten
 • Nootka cypres
 • Opulus diverse soorten
 • Portulaca grandiflora
 • Salvia virgata
 • Seejungfer
 • Tigridia pavonea
 • Viburnum siboldi

Verloedering van het plantsoen

De laatste jaren is het Bilderdijkplantsoen, mede door bezuinigingen der Gemeente en toedoen van baldadige jongeren, die het plantsoen als jeugdsoos gebruiken, in verval geraakt. Drugs- en drankmisbruik maken aldus het ooit zo statige plantsoen tot een ongure plek om een avondwandeling te maken.

Het onderhoud vindt niet meer plaats door een aan het park toegewijd en toegewezen persoon maar is in handen van een bedrijf, Tomin Groenvoorziening. De vooruitgang sloeg dus helaas ook toe op de idyllische plek, die het Bilderdijkplantsoen ooit was.