Karnemelksloot


Inleiding

De karnemelksloot is een eeuwenoude sloot die ten zuidwesten van de stad Naarden loopt.

In de Franse tijd, toen de Fransen de stad Naarden vanaf 17 november 1813 negen maanden lang bezet hielden, trachtte de Nederlandse troepenmacht uitvallen van Franse soldaten te voorkomen door de wateren rondom Naarden, waaronder de Karnemelksloot ijsvrij te houden.

De naam Karnemelksloot dateert uit de tijd dat de textiel-industrie in dit gebied erg gelangrijk was. Tijdens een opstand wierpen textielarbeiders melk en boter in de vaart, waardoor het water daaruit naar karnemelk ging smaken. 

Aan de Karnemelksloot liggen twee forten, Fort Erica en het Hamerfort, die onderdeel uitmaakten van de Hollande Waterlinie.