torpjesflat


Beschrijving

Het plantsoen met waterpartij is gelegen tussen de Graaf Willem de Oudelaan en de Juliana van Stolberglaan in  Naarden.

Aan de kant van de Koningin Wilhelminalaan staat een metalen kunstwerk

In de waterpartij leven eenden, meerkoeten, reigers, en een koppel knobbelzwanen.  Tijdens een der ergste uitbraken die bekend is van de ziekte botulisme, die van 1983, stierf vrijwel de gehele populatie watervogels.

Op Graaf Willem de Oudelaan nummer 63 was tot de millenniumwisseling mevrouw Weyl woonachtig, die deze dieren opving en velen toen, maar ook eerder en later, het leven redde.

Mevrouw Weyl en haar echtgenoot waren van Joodse afkomst en behoorden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de Barneveldgroep.  


Zwanen hebben jongen (21 mei 2018) 

 

Filmische Impressie van de jonge zwaantjes en hun ouders (2018)

 

 

Jonge zwaantjes in het plantsoen in 2016.  

 

Generiek fotoalbum