Kreuger in kazemat

Personalia
 
Drs. Bas Kreuger, voormalig directeur (2004-2015) van het Vestingmuseum in Naarden, studeerde maritieme historie aan de Universiteit van Leiden en begon zijn professionele loopbaan als co√∂rdinator van museum 't Oude Raadhuis in Leerdam. Kreuger Bas1
  
Hij was hierna onder meer werkzaam bij het Nederlands Luchtmachtmuseum en het Aviodrome, totdat hij in januari 2004 benoemd werd tot directeur van het Vestingmuseum.
 
Kreuger bekleedde deze functie tot 2015.  Onderstaand de weerslag van het gesprek dat wij in 2013 met hem hadden  over het Vestingmuseum. Daarin richtte Kreuger ook nog een persoonlijk woord tot veteranen uit het Gooi, die in het Vestingmuseum vaak en graag te gast waren en zijn. 
 
Inleiding
 
Het zijn roerige tijden in de veelbewogen geschiedenis van het Vestingmuseum te Naarden. Het Vestingmuseum werd in 1955 opgericht door de heer Ebbo van Wijngaarden. Kreuger met de grazers 
 
Hij, een betrokken bewoner van de stad Naarden, betreurde het dat de geschiedenis van de vesting nergens tot uitdrukking werd gebracht en richtte de Stichting Vesting Naarden op. 
 
In deze tijd was het museum maar klein (kazemat A en Z) en werd de collectie tijdens de wintermaanden, wanneer het museum gesloten was,  bij mensen thuis gestald.
 
In de loop der tijd groeide de oppervlakte van het Vestingmuseum steeds verder tot midden jaren negentig de huidige grootte bereikt werd (kazemat A, Z, IJ en W). In 1985 ging het beheer van de vestingwerken uiteindelijk van het Ministerie van Defensie over naar de Rijksgebouwendienst.
 
De staf
 
Het museum heeft een staf bestaande uit vier betaalde medewerkers (4.5 fte) en 50 vrijwilligers. Voor voldoende fondsen is zij naast entreegelden en inkomsten uit activiteiten  afhankelijk van onderhoud door de Rijksgebouwendienst en een subsidie van de Gemeente Naarden. Kreuger in een kazemat
 
De collectie zelf wordt door vrijwilligers onderhouden. Zo is de conservator de voormalige directeur van het Aviodome, Wim van Westerop, en de collectiebeheerder, Erik Roede, een vrijwilliger die in zijn jonge jaren werd opgeleid voor dit ambt.
 
Veel van de onderdelen van de collectie, zoals uniformen, zijn aan het museum gedoneerd door bewoners van Naarden. Enige jaren geleden werd een aantal bajonetten uit het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw door de politie in Amsterdam in beslag genomen en ook deze voorwerpen vonden hun weg naar de vesting.
 
Het Vestingmuseum wisselt onderdelen van de collectie uit met andere militaire musea, zodat de inhoud altijd verrassend blijft. Een deel van de collectie kunt u hier zien.
 
Roerige tijden
 
Het Vestingmuseum zou oorspronkelijk verhuizen naar een andere en voor de bezoeker beter toegankelijke locatie, namelijk het Bastion Oranje, gelegen bij de Utrechtse PoortVoor de bok
 
Het is heel belangrijk dat het Vestingmuseum, waar het publiek informatie en nadere toelichting krijgt over fortificatie in het algemeen en die van de vesting Naarden in het bijzonder, zijn voorlichtende taak zonder belemmeringen kan vervullen en dus een betere plaats zou krijgen. Uiteindelijk is dit plan tot op heden (2018) niet doorgegaan. 
 
Indien u weet dat het onderhoud van de gehele vesting (een Rijksmonument) 1 tot 1.5 miljoen Euro per jaar kost dan is het in deze tijd van bezuinigingen belangrijk dat de bezoeker ziet dat dit geld zeker niet verspild is en integendeel uitgegeven wordt aan het behoud van een belangrijk stuk erfgoed.
 
Tentoonstellingen en veteranen
 
Het Vestingmuseum heeft jaarlijks wisselende tentoonstellingen. Zo was er in 2013 aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, kon men eerder tinnen soldaatjes bewonderen en was er in 2018 een tentoonstelling "Willem Alexander: vijf jaar Koningschap"Vestingmuseumgids Peter den Hartog voor de vestingbok 
 
Maar de belangrijkste attractie van het Vestingmuseum is natuurlijk het vestingwerk op zich en de vele kanonnen die daarop ooit ter verdediging geplaatst werden. Veel van deze stukken zijn, soms met uitzondering van de affuiten, authentiek.
 
Aldus is de combinatie van een bezoek aan het terrein, gecombineerd met de artillerie, wisselende tentoonstellingen en bij gelegenheid gebulder uit de voor- en achterladers een unieke ervaring.
 
Veteranen zijn zeer gewaardeerde bezoekers van het museum en de staf doet veel om hen dat te laten voelen. Misschien, in de toekomst, mocht het Vestingmuseum ooit op haar nieuwe locatie gehuisvest zijn, wordt er waarschijnlijk een veteranencafé ingericht en ook vroeger vond een groot gedeelte van de veteranendag op haar terrein plaats.
 
Een woord gericht tot de veteranen, geschreven door Bas Kreuger
 
Veteranen zijn als bezoekers belangrijk voor het Vestingmuseum. Zij zijn bereid geweest ons land en de democratische rechtsorde in de wereld gewapenderhand te verdedigen als dat nodig was.
 
In de erkenning die ze daarvoor krijgen, kan het Vestingmuseum een stukje bijdragen door voor en met hen activiteiten te organiseren zoals Veteranendagen in het Gooi en wellicht in de toekomst het Veteranencaf√© huisvesten in het Vestingmuseum. 
 
Naschrift
 
Kreuger werd in zijn functie als directeur van het Vestingmuseum (tot 2015) in mei 2016 opgevolgd door archeoloog en fortendeskundige Oscar Hefting.