Vestingmuseum 350Geschiedenis

Naarden is omstreeks 1350 gesticht en bezit anno 2018 een van de weinige, geheel intact overgebleven, vestingen. Daarnaast is de vesting in Naarden de enige in Europa die een dubbele gordel van wallen en grachten bezit. Spaanse huis2

Naarden, voormalige hoofdstad van 't Gooi, was zeer strategisch op een zandrug en tussen de Zuiderzee en het Naardermeer gelegen en beschermde Amsterdam tegen aanvallen vanuit het oosten. 

Door de eeuwen heen is Naarden meerdere malen het doelwit geweest van vijanden. In 1572 werden vrijwel alle inwoners van het stadje door de Spanjaarden uitgemoord

In 1692 namen de Fransen Naarden in, waarna een beleg volgde en uiteindelijk de bevrijding door troepen van Stadhouder Willem III. In 1813 werd Naarden opnieuw belegerd, waarna in 1813 de troepen van Keizer Napoleon voorgoed verdreven werden.

In de twintigste eeuw namen Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog opnieuw bezit van Naarden. Meer informatie over de historie van de Vesting Naarden vindt u op deze link

Het Vestingmuseum

Het Vestingmuseum is gevestigd in en op Bastion Turfpoort. Voor het museum en de bezoeker zijn de volgende delen interessant:

  • U komt het Vestingmuseum binnen via Kazemat IJ. Dit gebouw uit 1875 diende vroeger als verblijfplaats voor 48 manschappen. De mortiernis, aan het einde van de gang, is zichtbaar voor het publiek. 
  • Kazemat A, een gemetselde met aarde bedekte bomvrije ruimte, werd omstreeks 1675 gebouwd en is voorzien van twee kanonkelders. Het geschut dat hier was opgesteld schoot kruislings langs de muren en het ravelijn
  • Achter kazemat Z  (uit 1675) ligt de waterpoterne. Van hier vertrokken soldaten met boten naar het ravelijn. U kunt hier vandaan een tocht door de vesting maken
  • De bomvrije kruitkamer dateert uit 1675; hier werd het buskruit in eikenhouten vaten opgeslagen.  U kunt in dit gebouw een presentatie bekijken over de Nederlandse vestingbouw. 
  • De luistergang is een 61-meter lange gang, die evenwijdig aan de buitenmuur loopt. 's Nachts liepen manschappen hier wacht en konden door de openingen in het gewelf horen of de vijand de hoofdgracht trachtte over te steken. 
  • Kazemat W, gelegen bij de lage flank, is het spiegelbeeld van kazemat Z. In deze ruimte wordt anno 2018 aandacht besteed aan de Hollandse Waterlinie
  • In de kanonremise is anno 2018 een museumwinkel en eet- en drinkgelegenheid gevestigd. 
  • Op de top van kanonremise X hebt u een schitterend uitzicht over een deel van de vesting. 

Voor de openingstijden van het Vestingmuseum kunt  u het beste even op de website kijken. Het museum is alleszins de moeite waard een keer te bezoeken.  Een interview met voormalig directeur Bas Kreuger kunt  u hier lezen.