Bussum burg Suchtelen van de Haare Hist Kring 


Burgemeester van Bussum

Jonkheer Reinier Suchtelen van de Haare (Olst, 27 november 1833 - Bussum, 17 maart 1909) werd bij Koninklijk Besluit van 26 december 1883 benoemd tot burgemeester van Bussum. Hij aanvaardde dit ambt met ingang van 11 januari 1884. 

Onder zijn burgemeeesterschap breidde Bussum zich uit van een onbeduidend plaatsje met 2.000 inwoners tot een welvarend dorp met ruim 12.000 inwoners. Suchtelen van de Haare realiseerde onder meer een zwembad.

Onder zijn burgemeesterschap werden verder een nieuw raadhuis, de Koning Willemschool, de Koningin Wilhelminaschool en de Prins Hendrikschool gebouwd. Daarnaast kwam in Bussum een tekenschool, werd de Algemene Begraafplaats aangelegd en de gasfabriek door de gemeente overgenomen. 

Overlijden en begrafenis

Suchtelen van de Haare werd na zijn overlijden, hij overleed na een langdurig ziekbed op 75-jarige leeftijd, in 1909 met een lijkwagen via de route Koningslaan (waar hij woonde) - Parallelweg - Lindelaan - Nassaulaan en Brinklaan naar de Algemene Begraafplaats gereden.

Voor het Raadhuis speelde de harmonie "Crescendo", waarvan hij beschermheer was, treurmuziek. Op de begraafplaats zong het mannenkoor Caecilia, waarvan hij eveneens beschermheer was, het lied "Op het Kerkhof", gecomponeerd door De Vliegh. 

Gedenkteken op het graf van Suchtelen van de Haare

In 1910, een jaar na het overlijden van Van Suchtelen van de Haare, werd op zijn graf een gedenkteken onthuld. Dit monument bestond uit een uit Belgisch graniet gehouwen obelisk. In de top was een  reliĆ«f, P1360959 dat onder een rouwsluier de keten van de burgemeester en het wapen van Bussum weergaf. 

Het wapen van Bussum met een koord en het wapen van de familie Suchteren van de Haare verbeeldden dat Van Suchtelen van de Haare en Bussum vervlochten waren. De opgaande zon stelde een metafoor van de ontwikkeling die Bussum onder de burgemeester had gezien voor. 

Het monument was geplaatst op een hardstenen plaat. Het geheel werd omlijst door een aluminium hekwerk (anno 2020 verdwenen). De onthulling vond plaats in aanwezigheid van burgemeester s'Jacob

Bank van Suchtelen van de Haare

Anno 2020 is zijn bank tegenover de plek waar hij begraven ligt neergezet. Deze hardstenen bank heeft een inscriptie P1360961 "Jhr. R. van Suchtelen van de Haare" met daarboven zijn familiewapen.

De bank was een geschenk van de burgers van Bussum en werd op 26 mei 1904 onthuld. Oorspronkelijk stond zij in een driehoekig plantsoentje bij de insnijding van de Meerweg en de Graaf Wichmanlaan, nabij de overgang met de Nassaulaan en voorbij de spoorlijn.