Afdrukken
Hoofdcategorie: Burgemeesters

Henk Heijman en Gerard van der Lee


Dit interview met burgemeester Henk Heijman werd gehouden naar aanleiding van de veteranendag in Naarden en Bussum in 2014.


Introductie

Drs. mr. Henk Heijman (15 mei 1950) werd te Schalkwijk geboren als zoon van Jan Heijman, aldaar. Hij studeerde van 1970 tot 1976 politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en van 1980 tot 1985 rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. Heijman was in diverse functies werkzaam voordat hij in 2005 werd benoemd tot burgemeester van Oost Gelre.

Zo was hij onder meer actief als hoofd afdeling bestuurszaken, senior consultant bij KPMG en voorzitter van de weVlnr. wethouder Nen van Ramshorst wethouder Gerard Boekhoff burgemeester Henk Heijman en wethouder Adriana van den Bergrkgroep Openbare Orde en Veiligheid. Hij werd begin juli 2013 door Johan Remkes beëdigd als burgemeester van Bussum. Begin 2015 trad Heijman af.

Militairen en verzet

De vader van Heijman, Jan Heijman, was sinds de oprichting in 1952 gedurende een tiental jaren actief binnen en hoofd van de BeschermingBurgemeester Heijman in gesprek met een veteraan Burgerbevolking in de omgeving van Schalkwijk. Twee broers van Jan Heijman, Bernard en Carel, waren tijdens de oorlog in de omgeving van Schalkwijk actief in het verzet en ontvingen het Verzetsherdenkingskruis.

Bernhard was later gezagvoerder bij de KLM en vanaf 1980 eigenaar van Kasteel Vuylkoop, dat hij geheel restaureerde. De broer van Henk Heijman, Wim, volgde gedurende enige jaren de lessen aan de Koninklijke Militaire Academie. Later koos hij echter voor een geheel andere loopbaan, studeerde economie en werd uiteindelijk benoemd tot hoogleraar agrarische economie aan de Universiteit van Wageningen.

Henk Heijman zelf kreeg vrijstelling voor militaire dienst vanwege zijn functie als wethouder indertijd. Hij heeft echter een grote affiniteit met veteranen; dat bleek onder meer toen hij in nauwe samenwerking met veteraan Aloys Roemaat uit Oost Gelre de veteranendag aldaar kleur en vorm gaf.

Roemaat vertelde in 2012 in een interview met het Dagblad van het Noorden (3 september 2012): "Van Heijmans spreektde gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder ondervinden wij veel ondersteuning. Daarom hebben wij hem vorig jaar ook benoemd tot ambassadeur van de in de gemeente Oost Gelre wonende veteranen.”

Persoonlijk woord van burgemeester Heijman

Er is vele jaren in Nederland weinig aandacht geweest voor onze veteranen. Zij werden eigenlijk aan hun lot overgelaten. Gelukkig is er de laatste tijd veel veranderd. Veteranen hebben de plek gekregen die zij verdienen. Een respectvolle plek in de samenleving. Er is een landelijke veteranendag en in vele gemeenten is er ook een gemeentelijke veteranendag.

Dagen van ontmoeting, herinnering en herdenking. En ten slotte – het belangrijkste – is er zo nodig hulp en zorg bij de verwerking van de wonden, die tijdens de militaire inzet kunnen zijn geslagen! Ik draag alle veteranen een goed hart toe. Tijdens uw bijeenkomsten zal ik daar door mijn aanwezigheid blijk van geven. Hartelijke groet, Henk Heijman.