beeldnieuweraedhuisstraat 2


Beschrijving

Het Meisje zonder kauwen - op de rotonde Nieuwe Raadhuysstraat en Brinklaan in Bussum -  is een kunstwerk van Herman Lamers uit 2011.  Lamers werd in Bussum geboren maar woont en werkt tegenwoordig in Rotterdam.

Het kunstwerk, formele naam "Wrong Place, Right Time", stelde oorspronkelijk een meisje met kauwen of kraaien, die op haar armen en hoofd zaten, voor. Het meisje is geplaatst op een halve bol, die met kloksnelheid rechtsom, tegen de rijrichting in, draait.

De titel "Wrong Place, Right Time"  doelde volgens Lamers op het gegeven dat het beeld op de verkeerde plek lijkt te staan en eerder thuis zou horen in een parkje of plantsoen. RIght time is een referentie aan het draaien van het beeld.

Al snel na de onthulling begonnen de levensecht lijkende kauwen of kraaien te verdwijnen. Zij werden herplaatst maar opnieuw gestolen, zodat er sinds 2012 geen kauwen of kraaien meer op het beeld te bekennen zijn.