gemeenthuis 4

 


Beschrijving

Het Gemeentehuis in Bussum is tussen 1958 en 1974 gebouwd onder architectuur van professor ir. C. Wegener Sleeswijk en ir. S.J.S. Wichers.

In 1950 riep de Gemeente Bussum een commissie in het leven die belast zou worden met het samenstellen van een kernplan voor de Gemeente.

Zij diende rekening te houden met het feit dat het dan toekomstige Gemeentehuis gesticht zou worden op het gedempte haventerrein tussen de Brinklaan en dGemeentehuismet 1vleugeltjee Landstraat.

Op 19 oktober 1952 besloot de Gemeenteraad tot het uitschrijven van een prijsvraag voor de bouw van een nieuw Gemeentehuis.

De eerste paal voor de werkvleugel werd op 22 oktober 1958 geslagen. In 1961 werd dit bouwwerk, dat parallel loopt aan de Brinklaan, opgeleverd. Pas in 1974 volgde de bestuursvleugel (burgerzaal, trouwzaal, kamers voor de burgemeester en wethouders), die haaks daarop gebouwd werd.  De reden dat de bouw van de bestuursvleugel lange tijd in beslag nam was omdat de Regering indertijd voorrang gaf aan de woningbouw in de Gemeente Bussum.

Indertijd had degemeenthuis 2 Gemeente Bussum drie projecten op stapel staan, namelijk huisvesting voor de culturele organisatie (Theater 't Spant), de bouw van een zwembad (Sportfondsenbad) en een raadhuis. Toen men de kans kreeg het raadhuis eindelijk af te bouwen ging de Gemeenteraad akkoord, maar stelde als eis dat eerst het zwembad en 't Spant gerealiseerd zouden worden.

Toen deze projecten klaar waren vond de Gemeenteraad echter dat eerst een politiebureau en een GGD-gebouw gerealiseerd dienden te worden. Uiteindelijk kwam pas in 1971 de tweede fase van de bouw van het Gemeentehuis eindelijk weer op de begroting, die in september 1972 goedgekeurd werd, aan de orde. Om de begroting sluitend te houden werden de Gemeentebelastingen opgehoogd.

De gevels werden bekleed met grijze natuursteen en vormen een contrast met de witte, verticale kolommen, die de vensterverdeling over de gevels mede bepaalt. Indertijd sprak men over: "de strakke, zuivere lijnen en de eerlijkheid der architectuur, die laat zien wat een gebouw is en hoe het is opgebouwd."

Carillon

Het carillon bestaat uit 42 klokken, die gegoten werden door de Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel. De klokken hangen in een natuurstenen frame. Het carillon werd op 14 augustus 1973 in gebruik genomen.

Het aantal van 42 klokken komt overeen met 31/2 oktaaf, wat een middenweg is tussen 37 klokken, het minimum aantal voor een beiaardier en het ideale getal van 47. In de loop van de tijd vond een uitbreiding van het aantal klokken plaats tot 47.

In het carillon werd een klavier geplaatst maar ook een automatisch afspeelmechanisme.

Tussen 2016-2017 werd het gemeentehuis, in verband met de samenvoeging van Naarden, Muiden, Bussum en Muiderberg tot de gemeente Gooise Meren, ingrijpend verbouwd. De feestelijke heropening vond in 2018 plaats. Bij de ingang van het gemeentehuis vindt u het kunstwerk "Balkonhek." Naast het gemeentehuis staat het stenen bankje, dat de Rabobank schonk. 

 Gemeentehuis

 

  

Gemeentehuis tijdens de verbouwing in 2016-2017

 

Het luiden van de klokken