Bussum 109


Vroege historie

Het gebouw van de Posterijen aan de Poststraat in Bussum werd in 1933 voor de P.T.T. ontworpen door de architect Joseph Crouwel jr. 

Voordat het Postkantoor werd gebouwd stond op deze lokatie, gelegen tussen de Huizerweg en de Driestweg, een villa.

De aanbesteding voor het bouwen van een Post- Telegraaf- en Kantoorgebouw werd in december 1931 gedaan door de Rijksgebouwendienst.

Het gebouw

Het Postkantoor werd uitgevoerd in skeletbouw en met stenen verOUde postkantoorvaardigd uit gele Friese steen. De kap was bedekt met donkerrood verbeterde Hollandse dakpannen. De natuursteen van de stoepen en dorpels werd uit Franse kalksteen (Rocille) vervaardigd en het gebouw zelf voorzien van stalen ramen, behandeld met aluminiumverf.

De wachtruimte was gedecoreerd met geglazuurde geelkleurige bakstenen lambris en de vloerbedekking vervaardigd van Solnhofertegels van vijftig keer vijftig centimeter. Er waren bij de opening dertien loketten beschikbaar - waarvan er slechts zes geopend waren, zodat, zoals de Gooi- en Eemlander schreef, "de nieuwe wachtruimte wel van pas zal komen".

Historie van de postverwerking

In de rede van directeur C.F. Otten, tijdens de officiĆ«le bezichtiging, werd de historie van de Posterijen in Bussum gerecapituleerd.  De post werd vanaf 1833 tot 1865 rondgebracPOstkantoor 1954ht door de gemeentelijke loopvrouw, de echtgenote van Jan Sibbing.. Pas in 1895 kreeg Bussum een eigen postkantoor en was het wat de post betreft niet langer meer afhankelijk van Naarden.

In 1875 werd een bestelhuis voor de post gebouwd maar de postbezorger had het toen nog niet erg druk: naast postbode was hij actief als doodgraver en gemeentebode. Al vijf jaar later werd het nodig om naast de brievengaarder, zoals de postbode indertijd genoemd werd, twee hulpen in te huren.

Toenmalig burgemeester Jhr. Reinier van Suchtelen van de Haare stichtte tijdens zijn ambtstermijn (1883-1909) in het Raadhuis het eerste postkantoor, waardoor dat van Naarden kwam te vervallen. Op 1 mei 1906 werd de P.T.T. dienst ondergebracht in een gebouw aan de Havenstraat, dat uiteindelijk vervangen werd door het dan nieuwe gebouw aan de Poststraat.

De totale omzet in briefpost was in 1865 zesduizend uitgaande- en inkomende briefstukken, een aantal dat anno 1933 gegroeid was naar zeven miljoen. Van elke 20 inwoners hadden inmiddels twee een telefoon, waarmee een miljoen gesprekken per jaar werden gevoerd.

In 1936 werden er postzegelautomaten voor het postkantoor geplaatst.

Latere periode en herbestemming

Niet alle werknemers van het Postkantoor waren te goeder trouw: in 1935 werd een employee gearresteerd die voor een bedrag van 1.300 gulden gefraudeerd had met de kas.

In 1966 werd het Postkantoor in drie fasen geheel verbouwd: het werd uitgebreid en naar de eisen der nieuwe tijd gemoderniseerd. Voor de duur der verbouwing werd een noodpostkantoor geopend. Het Postkantoor werd uiteindelijk in 2011 gesloten.

Later werd besloten om het oude postkantoor om te bouwen tot een multidisciplinair medisch centrum.