029


Vroege periode

De Wilhelminakerk in Bussum werd in 1926 onder architectuur van Tjeerd Kuipers (1897-1942), die meer dan vijftig, merendeels gereformeerde, kerken ontwierp, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

In maart 1925 besteedde de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk in Bussum het bouwen van een kerk en aanverwante gebouwen aan en uiteindelijk werd de opdracht gegund aan aannemersfirma Ph. A. Warners en Zn. uit Amsterdam voor een som van 87.000 gulden.

De firma Ph. A. Warners en Zoon uit Amsterdam kreeg dus de verantwoordelijkheid over de uiteindelijke bouw van de kerk, de Gebroeders Diexhage over het schilderwerk en het toezicht op de werkzaamheden was opgedragen aan de heer Van Vliet.

De eerst steen werd op 15 juni 1925 door de zoon van dominee Mulder gelegd en de kerk kon uiteindelijk in mei 1926 in gebruik worden genomen.

Kerkgebouw en interieur

Het kerkgebouw is een kruiskerk met spitsbogige houten tongewelven en met een toren naast de voorgevel. Het gebouw is 21 meter,  de toren 40 meter hoog en het kerkgebouw meet 19.80 bij 41 meter.

Achter de kerk is een entree en gang, een consistoriekamer met catechisatiezaal, waarboven de kosterwoning met ruime vergaderzaal, motorkamer en orgelgalerij.

In52215 het grondvlak, tussen de kolommen, bevindt zich de vorm van een Latijns kruis, waarin ongeveer 700 zitplaatsen beneden en 200 op de galerij in het front.

Het verhoogde podim beslaat de gehele breedte van de kerk, waarop aan weerszijden vijf rijen banken voor de ouderlingen en Diaken zijn opgesteld.

Het kerkorgel werd overgenomen van het kerkgebouw aan de Iepenlaan en was gebouwd door Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam, met een front van houten en metalen pijpen.

De muren en zware pijlers van de kerk zijn deels van baksteen gebouwd en hier en daar zachtgeel gepleisterd. De banken en het podium werden 52251uit donker gebeitst vurenhout vervaardigd.

Het spreekgestoelte staat op een marmeren onderbouw en is van eikenhout, terwijl men het oppervlak bekleed heeft met een zachtgroen tapijt met zwarte rand.

De gebrandschilderde ramen zijn van de hand van Willem Mengelberg (1897-1967), neef van de beroemde dirigent Joseph Wilhelm Mengelberg (1871-1951), en afkomstig van de firma Löhrer uit Utrecht.  Mengelberg ontwierp indertijd veel glas-in-loodramen voor met name Katholieke kerken.

De drie gestrekte gedeeltelijk gebrandschilderde ramen werden uitgevoerd in dieptetinten. De oostelijke voorstelling is een ster, die meer noordelijk het kruis en westelijk gericht het Licht, aan weerszijden geflankeerd door twee enigszins Oosters aandoende figuren, die zich oplossen in een kleurenspel. De drie gestrekte ramen zijn ieder weer onderverdeeld in vijf smalle ramen.

De tegenwoordige kerkklok is een luidklok met klepel van ruim 1.400 k037ilo en hangt op een hoogte van 30 meter. Op de klok staat gegoten: "Door roof verloren, in vree herboren, nodigt tot Hem, mijn bronzen stem (AD 1949)".

Die tekst verwijst naar de roof van de oorspronkelijke klok door de Duitse bezetters in 1943, die kerkklokken omsmolten tot munitie. Na de oorlog zamelden Gemeenteleden geld in teneinde een nieuwe klok te laten gieten, wat uiteindelijk in 1949 bij klokkengieter Eijsbouts gebeurde.

Het tegenwoordige orgel is een Flentrop-orgel (van de firma D.A. Flentrop uit Zaandam), afkomstig uit de gesloten Vredekerk, en een der belangrijkste orgels uit het vroege oeuvre van Flentrop.

Inwijding der kerk

Tijdens de inwijdingsceremonie sprak de predikant van de Gemeente Bussum, dominee A.J. Mulder, over de groei der Gemeente en de problematiek die daarmee gepaard ging, zoals het behelpen met een veel te klein gebouw en het hulplokaal voor predikdiensten.

In zijn predikatie naar aanleiding van 1 Cor. 3:9 haalde Mulder het laatste gedeelte, "Gods gebouw, zijt gij" aan, waarmee hij het nieuwe kerkgebouw in verband bracht met Gods onzichtbare kerk.

Burgemeester De Bordes wenste vervolgens de Gemeente veel geluk met het vierde kerkgebouw in vijf jaar, "waaruit bleek dat de bij de groei der Gemeente de geestelijke groei daarmee gelijke tred hield."

Sinds 1995 maakt de Wilhelminakerk deel uit van de Samen-op-Weg Gemeente in Bussum.