Meerkamp 


 Levensloop

Jacob Meerkamp van Embden (Rotterdam, 18 maart 1885 - Bussum, 1 juli 1932) was getrouwd met L.A. Housken en had een zoon. 

Hij reisde op 21 oktober 1905 met het stoomschip Rijndam van Rotterdam naar New York. In de Verenigde Staten beheerde hij onder meer een boerderij (farm)  in Poughkeepsie (New Yersey). 

Elf jaar later keerde hij, in 1916, naar Nederland terug, waar hij met ingang van 1 januari 1917 was benoemd tot klerk bij de gemeente-ontvanger in Den Haag, Daar bleef hij vijftien jaar lang werkzaam in diverse fucties, zoals kassier.

Op 1 januari 1925 benoemde men de toenmalige gemeente-ontvanger van Bussum, de heer Klaarenbeek, tot burgmeester van Blaricum. Meerkamp van Embden verwisselde hierop zijn functie in Den Haag voor eenzelfde positie in Bussum. Daar ging hij met zijn echtgenote aan de Potgieterlaan wonen.  

Overlijden en begrafenis

Meerkamp van Embden bracht op de avond van 1 juli 1932 een bezoek aan een kunstenaarsavond en was daarna onderweg naar het station om een familielid op de trein te zetten. En route zakte hij in elkaar en werd naar de St. Gerardus Majellastichting (het latere Majella-ziekenhuis) meerkamp overlijdengebracht. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden aan een hartinfarct. De gemeente-arts, F.W. Buma, kon niets meer voor hem betekenen. 

Meerkamp van Embden leed al langere tijd aan hartfalen en had door deze ziekte eerder al eens een verlof van vier maanden gekregen. Hij werd 47 jaar. Zijn stoffelijk overschot werd op maandag 4 juli 1932 op de Algemene Begraafplaats in Bussum ter ruste gelegd. 

Bij de groeve voerden onder meer de burgemeestervan Bussum,  H. de Bordes  en J.E. Boddens Hosang, burgemeester van Woubrugge, het woord. Meerkamp van Embden werd in zijn functie opgevolgd door C.F. Admiraal, directeur van het gemeentelijk girokantoor. Beide functies werden vanaf dat moment verenigd.