Suzanne Maria


Familie

Suzanna Maria (Maria) van Woensel Kooy (Amsterdam, 26 mei 1875 - Utrecht, 30 januari 1934) werd geboren als dochter van Johan van Woensel Kooy en Adolphine Mijnssen. 

Haar broer, Joannes van Woensel Kooy (1878-1903), was onder meer eigenaar van landgoed Oud Bussem en Hotel Zandhoeve (Jan Tabak) en stichter van een modelboerderij.  

Van Woensel Kooy zelf richtte in 1915 te Bussum "De Vereniging tot Evangelisatie te Bussum" op en gaf opdracht tot de bouw van de Spieghelkerk.

Levenswerk

Van Woensel Kooy schreef daarnaast onder meer een stichtelijke liederenbundel "Laudamus voor vierstemmig gemengd koor", de bundel "Oude en nieuwe gezangen" en Lithurgische handboekjes. Ze gaf ook lezingen, onder meer over de "Godsdienstige opvoeding van het kind". P1310993

Uitgangspunt van Van Woensel Kooy hierbij was dat voor de godsdienstonderwijzer of predikant psychologische kinderstudie noodzakelijk was.

Hiertoe ontwikkelde zij een model kinderkerk met een kinderdienst "waarin alles samenstemt tot rust, orde en eerbied, waardoor de ontvankelijkheid tot aanbidding wordt gewekt".

De Zondagschool zag zij niet op de eerste plaats als een plek waar het kind leerde, maar als een punt waar het kind ingeleid werd in de relatie met God. Het was niet de bedoeling dat het kind namen en feiten uit het hoofd leerde maar eerder om in een bepaalde levensrichting geleid te worden, waarbij de namen en feiten slechts hulpmiddelen waren.  

Dat was haar grondbeginsel, dat zij ook in de mede door haar opgerichte West Hill Vereniging, in het orgaan "Onze Kleintjes", in de Vereniging voor Godsdienstige Paedagogiek, waarvan zij secretaresse was, uitdroeg. 

Van Woensel Kooy was tevens leidster van de jeugdkapel aan de Meentweg in Bussum, lid van de Lithurgische Kring en mede-redactrice van "Nester" en koordirigente. 

Overlijden en begrafenis

Van Woensel Kooy overleed, na een langdurig lijden, op 58-jarige leeftijd in Utrecht, waar zij toen al maanden verpleegd werd. Herinneringsmaquette

Haar rouwdienst vond plaats in de Spieghelkerk en aansluitend werd zij begraven op de algemene begraafplaats aan de Amersfoortse Straatweg in Naarden, waar ook haar broer begraven lag. Bij de plechtigheid waren honderden mensen aanwezig. 

In het jaar dat Van Woensel Kooy overleed werd in de Spieghelkerk, tijdens de dienst, een plaquette onthuld met de tekst: "In dankbare herinnering aan Suzanna Maria van Woensel Kooy. Evangeliste te Bussum van 1915-1934." Dit gebeurde onder leiding van de Utrechtse Dr. G.W. Oberman.