Bestuur Stichting Veteranen Naardermeer

 

UPDATE: DE STICHTING VETERANEN NAARDERMEER IS NIET MEER ACTIEF. 
 
De Stichting Veteranen Naardermeer is opgericht voor veteranen en oudgedienden in haar huidige werkgemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Zij hebben aan vele strijdperken en missies deelgenomen.
 
Landen waar zij onder meer actief waren zijn: Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Cambodja, Bosnië,Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrië, Somalië en Mali.
 
Het doel van de SVN is het verkrijgen van erkenning, herkenning en waardering van veteranen door het ondernemen van diverse activiteiten, zoals:  
 
Het promoten van een lokale veteranendag door nauwe samenwerking met gemeentecoordinatoren.Links bestuurslid Ruben Vreeswijk en rechts veteranen van de Stiching Veteranen Naardermeer 22
Het bevorderen van onderlinge contacten tussen veteranen door het houden van bijeenkomsten, het uitgeven van nieuwsbrieven en onderhouden van een website.
Het voorlichten van de burgerij over veteranen en participatie in het programma Verhalen van Veteranen op scholen.
Het behartigen van belangen van veteranen in het algemeen als intermediair bij het Veteraneninstituut en andere veteranenorganisaties.
Onderhouden van veteranenerfgoed door ondersteuning bij herdenkingen en ceremonies.
 
Middelen om de doelstellingen te bereiken zijn onder meer:
 
Een keer in de twee maanden overleg met gemeenten en coördinatoren
Communicatie via de website en de (digitale) nieuwsbrief, die drie keer per jaar verschijnt
Organiseren van de maandelijkse BOEK (Borrel Op Eigen Kosten) borrel
Ondersteunen van ceremonies en herdenkingen op Koningsdag, 4 en 5 mei, 12 Augustus, veteranendag en participatie in Verhalen van Veteranen
Relatieonderhoud met Veteranen Instituut
Genereren van fondsen om de doelstellingen te behalen
 

 

Zie ook