Naarden zondag 219 


Beschrijving

Het ravelijn Oranje-Promers is voor de Utrechtse Poort gelegen, aan de zuidoostelijke kant van de vesting Naarden, tussen de bastions Oranje en Promers.

De gebouwen P en Q zijn twee bomvrije wachthuizen, die in 1877-1879 gebouwd zijn en het front naar de vesting gericht hebben.

Wachthuis P werd in de periode 1875-1878 aangelegd en bevatte onder meer een bergplaats voor vier kanonnen en een kruitmagazijn.

Wachthuis Q, een gemetseld gebouw met driesteens dikke gewelven,  werd gebouwd in 1875 en heeft eveneens een kruitmagazijn en een bergplaats voor vier kanonnen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren in de wachthuizen secties infanterie gelegerd. In de jaren vijftig was hier een plantsoentje met daarop het standbeeld van Comenius.


f t