Vesting 196


Algemene informatie

De Zeebrug of Grote Pijp is de brug over de Zeepoort. DIt is een doorgang tussen de bastions Oud Molen en Katten en vormde ooit de verbinding tussen de oude haven en de buiten de haven gVanaf Grote Pijpelegen zeehaven.

De doorgang werd vroeger, indien nodig, afgesloten door zware sluisdeuren. De muur van de Grote Pijp draagt een steen met daarop het jaartal 1632. De Pijp is, volgens de sluitsteen met dit jaartal,  overwelfd in het jaar 1789. 

In de sleuven, die aan weerzijden geplaatst zijn, konden, indien de waterstanden op de Zuiderzee hoge waarden bereikten, schotten worden geplaatst.


 

f t