Naarden zondag 093


 Beschrijving

De Westbeer, een gemetselde dam in de gracht en onderdeel van de zeewaterkering, verbindt Bastion Oud Molen met de Westdijk.

De beer heeft een lengte van 65 meter en is bekroond met twee monniken, die de toegang tot de vesting via de beer moesten verhinderen.

Op een der monniken staat een Latijnse tekst, aangebracht omstreeks 1679, waar een ode wordt gebracht aan de opzichters van de bouw van de vestingwerken.


 

 

Aalscholver op de Westbeer

 

f t