P1190270


Inleiding

De Sint Vitus Parochiekerk dateert uit 1911 en is ontworpen door Jan Stuyt (1868-1934). Stuyt behoorde tot een invloedrijke groep architecten, die in de twintigste eeuw met name kerken, kloosters, ziekenhuizen en scholen ontwierp. 

De Sint Vitus Parochiekerk is gebouwd in neo-romaanse stijl, die onder meer is terug te vinden in de vlakke zoldering, kleine rondboogvensters en de decoraties, die geflankeerd worden door ronde bogen. 

Binnenzjide kerk

In het interieur staat het altaar centraal. Daarboven bevinden zich vijf glas-in-loodramen, die van links naar rechts de volgende voorstellingen weergeven: 

  • Kerkleraar Thomas van Aquino (1225-1274) die voor de Sacramentsdag gebeden en gezangen samenstelt;P1310872
  • Apostel Paulus afgebeeld met het zwaard dat verwijst naar zijn martelaarsdood;
  • Het Lam Gods met kruisvaan en omgeven door stralen in regenboogkleuren;
  • Apostel Johannes;
  • Juliana van Cornillon (1192-1258), een kloosterlinge die in een visioen voor het eerst de Heilige Hostie zag

In het koor staat een tabernakel, een zogenaamde kluis, waar de Heilige Hosties bewaard worden. Op de eerste trede van het priesterkoor bevindt zich het doopvont. Daarop staat de inscriptie: "Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes."

Tijdens diensten wordt de bijbel vanaf de rechts in de kerk staande ambo gelezen. 


 

f t