Monument aan de Thierensweg in Naardenaa

 


Inleiding

Het monument aan de Thierensweg werd op 30 september 1946 onthuld en herdenkt de vijf  burgerslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen. Het werd ontworpen door J.W. Heystee en het gedenkteken is 1 meter hoog en 1.50 meter breed.

De tekst op de gedenkplaat luidt: "Op deze plaats zijn op 4 februari 1945 vijf vaderlanders door de Duitsers lafhartig vermoord." Die vijf vaderlanders waren:

G. Degens (geboren op 25 december 1878 te Hilversum), J.H. van Gangelen (geboren op 6 november 1887 te Hilversum), J. Wagenaar (geboren op 31 januari 1905 te Heilo), A. van Groen (geboren op 6 december 1919 te Diemen) en A.J. Walda (geboren op 9 oktober 1922 te Hilversum). Thierensweg 3

Daaronder vervolgt de tekst met de woorden: "het pand zijn zij onzer verbroken boeien, ofschoon zij ook scheidden voor de dagenraad, want hun vergoten bloed dat is het zaad, waar nu de rozen van onze vrijheid bloeien".

Ooggetuigeverslag van mevrouw Gerarda Johanna Jägers-Vermeulen 

"Begin februari raakte een Nederlandse slaags met een Duitse soldaat. Die soldaat wilde de fiets van de jongen vorderen. Hierop onstond een gevecht, gedurende welke de Nederlander de Duitse soldaat doodschoot. Enige dagen later volgden op diezelfde plaats repressaille maatregelen.

Dat was op zondagochtend 4 februari 1945 omstreeks zeven uur. Toen werd er luchtalarm afgegeven, zodat niemand naar buiten mocht komen. Ik ging boven voor het open raam staan en keek in de richting van het kruispunt. Het was pikdonker zodat ik niets kon zien, slechts horen.

Het geschreeuw van Duitsers weerklonk, gevolgd door vijf schoten en vijf ploffen. Kennelijk werden de lichamen op een auto gegooid. Toen hoorde ik weer het luchtalarm, ditmaal met het sein "veilig". De Nederlander die oorspronkelijk het gevecht begon overleefde de oorlog."

Mevrouw Jägers-Vermeulen is in 2016 op 95-jarige leeftijd overleden. 


 


f t