L Kazerne 1


Beschrijving

De kazerne van Bastion Oud Molen werd in 1877-1879 aangelegd en is achter het Arsenaal gelegen. Het is een bomvrije kazerne met een verdieping, die wordt beschermd door een aarddekking. De voorgevel is zeventig meter lang en afgekeerd van de aanvalsrichting.

De rechtervleugel van de kazerne was ingericht tot huisvesting van de officieren van het garnizoen. Hier waren onder meer de woningen van de commandant der genie en artillerie, de vestingcommandant en de gouverneur. Daarnaast waren ruimten bestemd tot bureaus en telegraafkantoor.L Kazerne 6

De linkervleugel bevatte de verblijven der manschappen, het ziekenhuis, een wachtlokaal, een manschappenkeuken en een levensmiddelenmagazijn.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was gebouw L in functie als onderkomen voor de Groep Naarden en waren er manschappen van het 16de bataljon Landweer Infanterie ondergebracht.

Gedurende het interbellum werd de kazerne gebruikt als munitieopslagplaats. Bij de mobilisatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren hier manschappen van het 34ste Regiment Infanterie gelegerd en na de oorlog werd het gebouw gebruikt voor internering van oorlogsmisdadigers en Duitse krijgsgevangenen.   

NB. Het filmpje hieronder is genomen vanaf het dak van de kazerne.


f t