Wapenmagazijn


Beschrijving

De linkervleugel van het wapenmagazijn op Bastion Oud Molen, een voormalige stoomweverij, dateert uit 1868. Hier waren een machinekamer en het ketelhuis ingericht.

De rechtervleugel, in 1872 gebouwd, was bedoeld als uitbreiding van de weverij. In deze tijd werd ook het voorgebouw geplaatst. In de weverij werden juten zakken vervaardigd

In 1888 werd het linker deel van het gebouw bestemd tot garnizoenskledingmagazijn en werd het rechter gedeelte ingericht tot wapenkamers voor de infanterie en de artillerie. Het voorgedeelte was in gebruik als woongebouw annex kantoor.

Na de Tweede Wereldoorlog verloor het wapenmagazijn haar militaire bestemming en sinds die tijd is het in gebruik als kantoorgebouw.


 

 

f t