12 MAART 4


 Inleiding

Het J.P. Thijssepark, gelegen in het Naardense tuindorp Keverdijk, is genoemd naar Jacobus Pieter Thijsse (1865-1945). Thijsse was vooral bekend vanwege zijn bijdragen op het gebied van natuureducatie, veldbiologie Thijsse hoed 213x300 en natuurlijke historie.

Bij het grotere publiek  werd hij beroemd door zijn Verkade-albums. Hij was, vanaf 1903, de schrijver van achttien van de dertig Verkade-albums, die uiteindelijk verschenen zijn. 

In 1904 stelde de gemeente Amsterdam voor het Naardermeer in een vuilnisbelt te veranderen. Thijsse was tegen deze beslissing en ontwikkelde plannen dit voornemen tegen te houden. 

Een daarvan was het Naardermeer via een vereninging aan te kopen als een te beschermen Natuurmonument. Uiteindelijk vond Amsterdam goedkopere alternatieven voor een vuilstortplaats. 

Het initiatief van Thijsse leidde in 1905 tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Hij zelf werd benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur. 

Laagbouw volgens ajour-type

In 1971 stelde men buiten de stad Naarden in het uitbreidingsplan Jac. P. Thijssepark een bouwplan op. plattegrond De wijk zou daardoor onder meer gaan bestaan uit 160 zogenaamde "woningwetwoningen".

De wooneenheden, ontwikkeld door de Larense architect J.H.L. Giesen, werden gebouwd in een, tot dan toe ongebruikelijke, stijl. De nieuw te bouwen huizen waren van het zogenaamde "ajour-type". De bedoeling hiervan was het aanzien van de wijk een grotere beweeglijkheid te geven.

Oorspronkelijk bouwde men huizen als een blok diep. Ajourwoningen bestonden uit blokken van twee diep,  door de huizen op een bepaalde, elkaar overlappende maar verspringende wijze, te groeperen. 

De wooneenheden werden ontworpen in blokken van drie tot zes huizen. Hierdoor ontstond een krukas-achtige rooilijn. 

In 2014 bleek dat de funderingen van de woningen waren aangetast en moesten in totaal 118 eenheden worden hersteld. Dat gebeurde in de periode 2015-2018. 

Hoogbouw in Tuindorp Keverdijk

In 1955 besloot de gemeenteraad van Naarden tot de bouw van 102 woningen in Tuindorp Keverdijk. Voor de eerste maal zou in de gemeente hoogbouw worden toegepast. P1340076

De reden voor de hoogbouw was dat de grond in dit deel, Tuindorp Keverdijk, teveel zou kosten om er laagbouw te realiseren. Er zou geen sprake zijn van flatbouw op grote schaal.

Bovendien zou de ruimte tussen de flats, een factor van beslissende betekenis,  ten minste veertig meter bedragen. 

In 1971 werden uiteindelijk de twee flats in het J.P Thijsspark gebouwd, waaronder de flat die nu gerenoveerd wordt en die onder Woningstichting Naarden valt.

De andere hoogbouw ressorteert onder Dudok Wonen. De wooneenheden, met een oppervlakte van 46 vierkante meter,  net als de te renoveren flat, worden deels verkocht. 


 

f t