P1190655


Beschrijving

De boskapel was in een latere periode in gebruik als katholieke kapel. Het bebouw heeft diverse functies gehad, waaronder verenigingsgebouw voor de gereformeerde kerk, school, Groene Kruisgebouw, bibliotheek en boswachterswoning. 

De kapel werd echter ook gedurende enige tijd uitgebaat als uitspanning. 

Onder de Boskapel lagen restanten van een middeleeuws bouwwerk, namelijk een rond 775 daterende kerk van Liudger de Voltooier. Anno 2016 was de Boskapel te koop. 


 

f t