P1170827


Beschrijving

Het vogelhospitaal, of formeel "Vogelhospitaal Midden-Nederland" geheten, ligt aan de Meester J. Visserlaan in Naarden. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig waren er twee adressen om naar toe te gaan indien men zieke of gewonde vogels aantrof. P1170834

Als het om watervogels, met name eenden met botulisme, ging zorgde mevrouw H. Weyl, die aan de Graaf Willem de Oudelaan 63 in Naarden woonde, ervoor dat zij al dan niet weer beter werden.

Voor de overige vogels, maar ook voor watervogels, was de heer B.J. van Ingen de aangewezen persoon. In de vroege periode kon men vogels bij hem thuis afleveren maar vanaf begin jaren tachtig werd begonnen met de aanleg van volières op de huidige locatie van het vogelasiel.

In 1990 overleed Van Ingen en werd de Stichting Vogelasiel 't Gooi opgericht, die mede onder leiding stond van de echtgenote van Van Ingen.

In de jaren die volgden werd het Vogelasiel steeds uitgebreid, vernieuwd en geprofessionaliseerd. Tegenwoordig worden er lessen in natuureducatie gegeven en open dagen georganiseerd. Daarnaast neemt het Vogelhospitaal deel aan landelijke onderzoeken naar vogelziektes en vogelsterfte.   


Vogelhospitaal dieren

 

Vogelhospitaal terrein

f t