openbare bibliotheek 6


Inleiding

Al vanaf 1911 werden in Bussum pogingen ondernomen tot het stichten van een openbare leeszaal met bibliotheek, die literatuur diende te bevatten voor iedereen.

Voor dit doel werd op 12 september 1911 een commissie opgericht, die tot taak had de mogelijkheid tot de oprichting van een openbare leeszaal met bibliotheek in Bussum en de bestaansvoorwaarden daarvoor te onderzoeken. 

Op maandag 9 juni 1913 vond de aanbesteding door het bestuur van de N.V. Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek van de bo67131uw van een leeszaal met bibliotheek plaats in Hotel Vlietlaan.

Leden van het bestuur waren mr. K. Zwaardemaker, P.J. Dudok van Heel en W.F. Dannenfelser jr. Het bestek met de tekeningen was verkrijgbaar bij de architecten Van der Goot en Kruisweg. 

Gebouw

Het gebouw van de Openbare Bibliotheek op de Generaal de la Reylaan 12 werd aldus in 1913 onder architectuur van Jacob van der Goot en Cornelis Kruisweg gebouwd.

Het pand bevat een noord- en een zuidvleugel, afgedekt met een zadeldak, en een oost- en westvleugel, afgedekt met een schilddak met piron (ornament). Oopenbare bibliotheek 5p de kruising van de vleugels werd een achthoekige lichtkoepel geplaatst.

In de voorgevel is links het wapen van Naarden en rechts het wapen van Bussum aangebracht.

Boven de ingang was een afbeelding van een opengeslagen boek met daarop de tekst: "Opgericht in den jare 1913" zichtbaar (tegenwoordig afgedekt door de lichtreclame van de apotheek).

De Openbare Leeszaal en Bibliotheek werd uiteindelijk op 21 april 1914 op feestelijke wijze geopend door de voorzitter van de NV Bouwmaatschappij Openbare Leeszaal en Bibliotheek, P.J. Dudok van Heel, die de dan pas overleden Zwaardemaker was opgevolgd.

Dudok van Heel schetste tijdens de plechtigheid kort de geschiedenis van de Stichting, dankte iedereen voor de totstandkoming en uitte de wens dat iedereen in de bibliotheek mocht vinden wat hem in ontwikkeling en beschaving vooruit kon brengen.

Vervolgens sprak burgemeester H. Th. s' Jacob zijn voldoening uit over het schone geheel dat verkregen was en de hoop dat dit een blijvend sieraad zou zijn voor de Gemeente.

In 1986 maakte de bibliotheek plaats voor apotheek Koning en Mooij.


 

 

f t