BB924

 


Eerste slachtoffers

Toen de Bussumse militairen van het front aan de Grebbeberg terugkeerden bleek dat er vijf gesneuveld waren:

  • Tjeerd van Dijk
  • Jan Mulder
  • Peterus Johannes Koning
  • Hendrikus Pooters
  • Ernst Teygeler.

Begin der bezetting

Op 17 mei 1940 trokken Duitse soldaten Bussum binnen. Het dorp adopteerde in deze tijd Groesbeek, dat totaal verwoest was, en bracht hulpgoederen bijeen. Aldus vertrokken 121 vrachtauto's naar de getroffen plaats. BB925

Een een bedrag van 1.871 gulden, bijeengebracht door de Bussumse burgerij, werd besteed aan katoen en linnen. Hiervan maakten de leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen lakens, en de leerlingen van de Gooise Vakschool voor meisjes slopen en ondergoed.

Zodoende kon burgemeester Fernhout tachtig wagens naar het Regeringscommissariaat voor de geteisterde gebieden sturen. En verder  elf naar Scherpenzeel, tien naar Wageningen, vijf naar Middelburg, vijf naar Nijkerk, drie naar Renswoude en twee naar Stoutenburg.

Groesbeek schonk Bussum later als blijk van dankbaarheid een zonneklok, die later in de raadzaal van het oude Gemeentehuis werd geplaatst.

De bezetting in Bussum

Kort hierop mocht de Gemeenteraad niet langer vergaderen en werd een gouwleider boven de Gemeenteraad aangesteld. Wethouder Caron trad hierop af en een week later verdween wethouder Bouma. BB922

Op 2 december 1941 nam burgemeester Fernhout wegens "gezondheidsredenen" ontslag, ging met vervroegd pensioen en dook onder toen hij vernam dat hij geinterneerd zou worden als gijzelaar.

Intussen werden de Binnenlandse Strijdkrachten ook binnen; twee maanden voor de bevrijding beschikte de commandant der BS, C. Verhaar, later Gemeenteraadslid, illegaal over een telefoon, zodat hij verbinding kon leggen met Amersfoort en Hilversum.

In verborgen opslagplaatsen bevond zich 25.000 kilogram rijst, die aan de Bussumers zou worden uitgedeeld. 

Bevrijding

Bij  Loosdrecht vonden wapendroppings plaats en deze wapens werden onder de ogen van de Duitsers en de NSB'ers naar Bussum gebracht op mestkarren. In samenwerking met betrouwbare leden van het politiekorps werden arrestatieploegen gevormd die direct na de viering van bevrijdingsdag aan het werk gingen. BB926

Toen op 6 mei het staatsportret van Hr. Ms. de Koningin weer in de Raadszaal werd gehangen  was NS'B-burgemeester Nieuwenhuis door agent Minekus al gearresteerd, net als de Ortskommandant, die met zijn troepen werd ondergebracht op Marienburg.

Op 7 mei 1945 verscheen het laatste nummer van het illegale blaadje van de verzetsbeweging Nederlandse Vrijheidsstrijd, waarin mr. L.J.J. Caron zichzelf uitriep tot burgemeester van Bussum.

Enige weken later keerde de voormalige burgemeester Fernhout  terug in de door het militair gezag herstelde burgemeestersfunctie, met naast zich als wethouders Caron en Bouma.