Van Houten 4


Vroege jaren

Anton Herman Bongertman (Leeuwarden, 24 oktober 1878 - Bussum, 25 februari 1941) was de zoon van Jan Willem Bongertman, adjudant-onderofficier.

Hij had een broer, Jacob, naar wie later een methode van zwemonderwijs werd genoemd, de Bongertman-methode, een vorm van klassikale zwemles.

Bongertman volgde een militaire opleiding en was in de rang van sergeant rond 1905 werkzaam bij de Normaalschietschool in Den Haag.

In augustus 1905 won hij de kampioenssjerp als wisselprijs voor 1905 en een bedrag van 25 gulden tijdens de jaarlijkse schietwedstrijd in Loosduinen, waaraan hij indertijd vrijwel ieder jaar deelnam.

Bongertman werd in april 1909, hij was toen werkzaam als reserve-sergeant bij het vierde regiment infanterie,  bevorderd tot reserve-tweede luitenant in het vierde Landweerdistrict (Heereveen), In april 1913 vond zijn bevorderdiddd 011132279 mpeg21 p008 imageng tot reserve-eerste luitenant-kwartiermeester bij de Landweer plaats.

Naast zijn werk bij het Nederlandse leger dreef Bongertman sinds 1913 op de Stationsweg 2 in Bussum het sigarenmagazijn "Padang", maar toen zijn zaak goed ging lopen veranderde hij deze naam in "Sigarenmagazijn A.H. Bongertman".  

Latere loopbaan

Bongertman werd bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1924 bevorderd tot reserve-kapitein bij het Eerste Regiment infanterie en verkreeg met ingang van 25 oktober, Bongertman was toen werkzaam bij het Eerste Regiment Infanterie,  eervol ontslag uit de militaire dienst. HijGreaf had meer dan vijf jaar dienst gedaan als reserve-officier en was in het bezit van een militair pensioen omdat hij daarvoor als onderofficier actief was geweest.

Bongertman verhuisde in 1913 naar Bussum en kocht in 1929 een strook grond van de Gemeente ter grootte van ongeveer 11 vierkante meter op de Generaal de la Reylaan, dat hij voegde bij het oppervlak van zijn zaak op de Stationsweg nummer twee.

Aanvankelijkhad hij boven zijn winkel gewoond maar begin jaren dertig verhuisde hij met zijn gezin naar een twee-onder-een-kap woning, gelegen aan de Koedijk in Bussum. Hij werd toen ook benoemd tot penningmeester van de Neutrale Nederlandse esperantistenvereniging "La Estanto esta Nia".

Bongertman was een idealistisch en sociaal man, maar koos tijdens de Tweede Wereldoorlog de verkeerde zijde, in die zin dat hij onder meer adverteerde in pro-Duitse bladen, waaronder de Zwarte Soldaat, en lid werd van de NSB.

Dat Bongertman ten tijde van de zware economische crisis heil zag in "law and order" is meer begrijpelijk indien men zijn militaire loopbaan en de zware crisis in de jaren dertig in gedachten houdt.

Bongertman stierf begin 1941 en ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum. Hij was getrouwd met Hillechien Wassing (29 juli 1877 - 10 juni 1945). Het echtpaar had drie kinderen, Wim, Vic en Hilda.


f t